אל תפספסו עוד שנה

תוכניות לימוד שיפתחו בסמסטר אביב

(סמסטר ב') תשפ"ד

סמסטר אביב- תואר ראשון

אופקים – תכנית המצטיינים והמצטיינות של אוני׳ חיפה

ארכיאולוגיה
כולל קבלה דרך אופק (מסלול קורסי קדם)

גאוגרפיה ולימודי סביבה
כולל מסלול לימודי ערב ותכנית אופק (מסלול קורסי קדם)

היסטוריה כללית
כולל תכנית לימודים בשנתיים

היסטוריה של עם ישראל

לימודי אסיה
כולל תכנית אופק (מסלול קורסי קדם)

לימודי המזרח התיכון והאסלאם
כולל תכנית אופק (מסלול קורסי קדם)

לימודי ישראל
כולל תכנית אופק (מסלול קורסי קדם)

לימודים רב תחומיים
כולל תכנית אופק (מסלול קורסי קדם) ותכנית לימודים בשנתיים

לשון העברית

מדעי הלמידה וההוראה
כולל תכנית אופק (מסלול קורסי קדם)

מדעי המדינה
הערות: כולל תכנית לימודי ערב, תכנית אופק (מסלול קורסי קדם), ותכנית לימודים בשנתיים

מדעי המחשב– קמפוס העיר

מוסיקה

מחשבת ישראל

מערכות מידע – קמפוס העיר

מערך אשכול
כולל תכנית לימודי ערב

מתמטיקה

סוציולוגיה
כולל מסלול לימודי ערב ותכנית אופק (מסלול קורסי קדם)

ספרות עברית והשוואתית

פילוסופיה

שפה וספרות ערבית

תולדות האמנות
כולל תכנית אופק (מסלול קורסי קדם)

לימודי תיאטרון ופרפורמנס

תקשורת
כולל תכנית אופק (מסלול קורסי קדם)