לימודי תואר ראשון בשפה וספרות ערבית

 

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: דו חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן  | אתר החוג

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

  1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.
  2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רםאו על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".
  3. ציון בבחינת ידע בעברית(יע"ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון בעברית (למידע נוסף והרשמה לבחינה לחץ כאן).

  בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:


*אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות או יהיו שינויים הקשורים במשבר הקורונה והיציאה ממנו.

**תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה 

 

בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר, המעוניינים ללמוד תואר ראשון בחוג לשפה וספרות ערבית, יידרשו לעמוד בדרישות הבאות:

 1. ממוצע 80 לפחות בתואר הקודם.
 • לימודים בתוכנית דו חוגית - התלמיד יצבור 60 נקודות זכות במשך שנות לימודיו.

 • השנה הראשונה מוקדשת לשיפור המיומנויות בשפה, הן לבוגרי בתי-ספר עבריים והן לבוגרי בתי-ספר ערביים.

 • בשנים ב'ו-ג' נלמדים, לצד קורסי חובה בתחומי הספרות הקלאסית, המודרנית, האסלאם והלשון, גם קורסי בחירה מהתחומים הנ"ל ו- 12 נ"ז קורסי בחירה כלליים.

 • קיימת אפשרות בשנה שניה לעבור למסלול חד-חוגי לסטודנטים מצטיינים בממוצע 85 ומעלה בלימודי שנה א' בחוג לשפה וספרות ערבית ובממוצע 70 לפחות בלימודי החוג השני (10 נ"ז לפחות). הקבלה מותנית בראיון עם ראש החוג/יועץ לימודי ב"א ובאישורם. יוכלו להתקבל רק סטודנטים ברמת "פטור" באנגלית ויע"ל (ידע עברית).

 •  

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: הוראה בבתי ספר (לבעלי תעודת הוראה), המשך לתואר שני ומחקר בספרות ובבלשנות. עיסוק בתרגום, כתיבה ויצירה, ביקורת ספרותית.

 • למידע אודות בחינות כניסה לחץ כאן 
 • למערכת הרישום לבחינות כניסה לחץ כאן
 • למידע אודות חדרי בחינות הכניסה (מתפרסם יום לפני הבחינה) לחץ כאן