לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בתקשורת

משך הלימודים: 3 שנים, תכנית תואר ראשון בשנתיים | מתכונת הלימודים: חד חוגי ודו חוגי | סטטוס הרשמה: סגור להרשמה לסמסטר א' תשפ"ב. אתר החוג