לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון במשפטים

משך הלימודים: 3.5 – 4 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי ותוכניות משותפות | סטטוס הרשמה: סגור להרשמה לסמסטר א' לשנה"ל תשפ"ג| אתר הפקולטה