לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני במשפטים

משך הלימודים: תוכנית ללא תיזה – שנה קלנדרית, מסלול עם תיזה – שלוש שנים  | סטטוס הרשמה: יפתח להרשמה לסמסטר א’ תשפ”ב ב- 17.01.2021 |  אתר החוג
 

לקראת לימודי LL.M –  בוגר תואר ראשון במשפטים ( LL.B). – בממוצע ציונים 80 לפחות

דרישות נוספות כמפורט באתר הפקולטה

תנאי הקבלה לתכנית לתואר שני ללא משפטנים מופיעים באתר הפקולטה למשפטים

  • תוכנית לימודים עם תזה
  • תוכנית לימודים ללא תזה
  • לימודי משפט ללא משפטנים

תוכניות עם התמחות הניפתחות בסמסטר קיץ:

  • תורת השפיטה וההליך הפלילי
  • משפט ובריאות
  • משפט מנהלי אזרחי
  • משפט וטכנולוגיה