לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בלימודי אסיה

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי ודו חוגי | סטטוס הרשמה:  למועדי הרשמה לחץ כאן  | אתר החוג