לימודי תואר ראשון בכלכלה

משך הלימודים: 3 שנים , 3.5 במגמת חשבונאות | מתכונת הלימודים: חד חוגי ודו חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן | אתר החוג

ההחלטה על קבלה ללימודי תואר בכלכלה באוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

 1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.
 2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".

 3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון בעברית (למידע נוסף והרשמה לבחינה לחץ כאן).

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים הבאים:

 • ציון יע"ל 110 (קבלה על תנאי בשנה הראשונה)
 • בגרות מתמטיקה 4 יח"ל ציון 80 או 5 יח"ל ציון 60
 • רמת אנגלית 'בסיסי' לפחות

בנוסף 

לכל המסלולים (פרט לחשבונאות):

  •  ציון משוקלל 660 
  • או  מעבר בהצלחה של בחינת כניסה ובנוסף: ציון סכם/סכם מתמטי 600 או ממוצע בגרות 90 (כולל בונוסים) או ממוצע ציונים במכינת מדעי החברה והרוח 90 (כולל בונוסים). פרטים באתר החוג.

 • למסלול חשבונאות
  • ציון משוקלל 680
 • או  מעבר בהצלחה של בחינת כניסה ובנוסף: ציון סכם/סכם מתמטי 600 או ממוצע בגרות 90 (כולל בונוסים) או ממוצע ציונים במכינת מדעי החברה והרוח 90 (כולל בונוסים). פרטים באתר החוג.

   • ציון 60 בקורס "רישום מידע חשבונאי" המתקיים במהלך הקיץ. פרטים באתר החוג.
 • לעיון בתנאי הקבלה לתכנית המשולבת לפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה לחצו כאן.
 • לחישוב ציון משוקלל-מחשבון סיכויי קבלה לחצו כאן.
 • קיימת אפשרות לאפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה על פי התנאים המפורטים באתר האוניברסיטה הפתוחה.

מסלול קדם תואר

מסלול זה מיועד למועמדים העומדים בכל דרישות הקבלה של החוג למעט ציון הסכם ומעוניינים ללמוד בכל אחד ממסלולי החוג, פרט לחד חוגי חשבונאות וחד חוגי כלכלה עם חטיבה מורחבת במדעי הנתונים.

תנאי הקבלה למסלול קדם תואר:

 • ציון יע"ל 110 (קבלה על תנאי בשנה הראשונה)
 • בגרות מתמטיקה (או קורס מכינה) 4 יח"ל ציון 80 או 5 יח"ל ציון 70
 • רמת אנגלית 'בסיסי' לפחות
 • ציון סכם/סכם מתמטי 600 או ממוצע בגרות 105 (כולל בונוסים) או ממוצע ציונים במכינת מדעי החברה והרוח 105 (כולל בונוסים)

במסלול "קדם תואר" יילמדו שלושה קורסי חובה מתכנית הלימודים הרגילה של החוג. משך התוכנית סמסטר אחד (סמסטר א'). הקורסים בתוכנית הינם:

 1. מבוא לכלכלה א' (קורס אקדמי בהיקף של 4 נקודות זכות, 5 שעות שבועיות).
 2. מתמטיקה לכלכלנים א' (קורס אקדמי בהיקף של 4 נקודות זכות, 5 שעות שבועיות).
 3. מבוא להסתברות (קורס אקדמי בהיקף של 3 נקודות זכות, 5 שעות שבועיות).

סטודנטים הבוחרים ללמוד יותר משלושה קורסים בסמסטר א' יוכלו לעשות זאת, ובמידה ויעברו את שלושת הקורסים הנ"ל, הקורסים הנוספים יוכרו גם הם.

דרישות מעבר מתוכנית "קדם תואר" לתלמיד מן המניין ציון עובר בכל אחד מהקורסים במסלול הקדם תואר.

 • הקורסים בתוכנית הינם:

  1. מבוא לכלכלה א' (קורס אקדמי בהיקף של 4 נקודות זכות, 5 שעות שבועיות).
  2. מתמטיקה לכלכלנים א' (קורס אקדמי בהיקף של 4 נקודות זכות, 5 שעות שבועיות).
  3. מבוא להסתברות (קורס אקדמי בהיקף של 3 נקודות זכות, 5 שעות שבועיות).

  דרישות מעבר מתוכנית "קדם תואר" לתלמיד מן המניין.ציון עובר בכל אחד מהקורסים במסלול הקדם תואר.

  • קבלת בוגרי מכינה ללא פסיכומטרי-תשפ"ד

  ממוצע ציונים במכינת מדעי החברה והרוח : -105 ( כולל בונוסים)ציון בקורס מתמטיקה ברמת 4 יחידות לימוד 80 ומעלה ( או ברמת 5 יחידות לימוד 70 ומעלה)רמת סיווג אנגלית -בסיסי ומעלה

  רמת סיווג עברית: ציון לחייבים במבחן יע"ל  110 לפחות.

  בתכנית "קדם תואר" יילמדו שלושה קורסי חובה מתכנית הלימודים הרגילה של החוג. משך התוכנית סמסטר אחד (סמסטר א').

  הקורסים בתוכנית הינם:

  1. מבוא לכלכלה א' (קורס אקדמי בהיקף של 4 נקודות זכות, 5 שעות שבועיות).
  2. מתמטיקה לכלכלנים א' (קורס אקדמי בהיקף של 4 נקודות זכות, 5 שעות שבועיות).
  3. מבוא להסתברות (קורס אקדמי בהיקף של 3 נקודות זכות, 5 שעות שבועיות).

  דרישות מעבר מתוכנית "קדם תואר" לתלמיד מן המניין: ציון עובר בכל אחד מהקורסים במסלול קדם התואר.

  תנאי קבלה לבעלי תואר אקדמי 
  עמידה בתנאי קבלה רגילים
 •  

  *אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות.

למידע אודות בחינות כניסה: לחץ כאן
למערכת הרישום לבחינות כניסה: לחץ כאן
למידע אודות חדרי בחינות הכניסה (מתפרסם יום לפני הבחינה): לחץ כאן

תואר בכלכלה מציע מגוון אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: עבודה מקצועית במגזר הפרטי והציבורי והיי טק, המשך לימודים מתקדמים לתואר בכלכלה או מנהל עסקים.