חדרי בחינות כניסה חוגיות

 
 

בחינת כניסה לתואר שני

בחינות כניסה שיתקיימו בתאריך 06.03.2020:

הפקולטה למדעי החברה

חוג

סוג הבחינה

שעת הבחינה

בניין

חדר

התפתחות הילד

בחינת כניסה לתואר שני

09:00

מדרגה

4046

קרימינולוגיהבחינת כניסה לתואר שני

09:00

מדרגה

4043

 

הפקולטה לרווחה ובריאות

חוג

סוג הבחינה

שעת הבחינה

בניין

חדר

בית הספר לבריאות הציבור

בחינת כניסה לתואר שני

09:00

ראשי

712

בית הספר לטיפול באומנויות

בחינת כניסה לתואר שני

09:00

ראשי

714

בריאות נפש קהילתית

בחינת כניסה לתואר שני

09:00

ראשי

711

הפרעות בתקשורת

בחינת כניסה לתואר שני

09:00

ראשי

712

מדעי הזקנה – גרונטולוגיה

בחינת כניסה לתואר שני

09:00

ראשי

712

סיעוד

בחינת כניסה לתואר שני

09:00

ראשי

711

עבודה סוציאלית

בחינת כניסה לתואר שני

09:00

ראשי

609

עבודה סוציאלית

בחינת כניסה לתואר שני

09:00

ראשי

610

עבודה סוציאלית

בחינת כניסה לתואר שני

09:00

ראשי

612

פיזיותרפיה

בחינת כניסה לתואר שני

09:00

ראשי

712

ריפוי בעיסוק

בחינת כניסה לתואר שני

09:00

ראשי

712

שירותי אנוש

בחינת כניסה לתואר שני

09:00

ראשי

712

הפקולטה לחינוך

חוג

סוג הבחינה

שעת הבחינה

בניין

חדר

חינוך מיוחד

בחינת כניסה לתואר שני

09:00

ראשי

715

חינוך מתמטי

בחינת כניסה לתואר שני

09:00

ראשי

715

ייעוץ והתפתחות האדם

בחינת כניסה לתואר שני

09:00

ראשי

715

למידה, הוראה והדרכה

בחינת כניסה לתואר שני

09:00

ראשי

715

לקויות למידה

בחינת כניסה לתואר שני

09:00

ראשי

715

מנהיגות ומדיניות בחינוך

בחינת כניסה לתואר שני

09:00

ראשי

715