לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בסטטיסטיקה

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי ודו חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן  | אתר החוג