לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון במתמטיקה

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי ודו חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן | אתר החוג

למידה הוראה והדרכהסטטיסטיקהמדעי המחשבביולוגיהמערכות מידע