לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תכנית "אופקים" ב"א מצטיינות ומצטיינים

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: דו חוגי | סטטוס הרשמה: פתוח להרשמה לסמסטר ב' תשפ"ב, ההרשמה לסמסטר א' תשפ"ג תיפתח ב-23.01.2022 |אתר החוג

משפטיםפסיכולוגיהשפה וספרות אנגלית, פילוסופיהכלכלה