לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בפילוסופיה

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי ודו חוגי | סטטוס הרשמה:פתוח להרשמה לסמסטר א' לשנה"ל תשפ"ג | אתר החוג