לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בפילוסופיה

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי ודו חוגי | סטטוס הרשמה:  פתוח להרשמה לסמסטר ב' תשפ"ב אתר החוג