לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון במדעי הלמידה וההוראה

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: דו חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן|  אתר החוג