לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בשפה וספרות ערבית

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: דו חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן  | אתר החוג