תנאי קבלה לשנת הלימודים תשפ"ד

באתר זה יובאו תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטיים לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה. ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו. פירוט מלא של תנאי קבלה חוגיים יופיע באתרי החוגים.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים (פרוט הסעיפים יופיע בהמשך)

  • מסלול קבלה מרכזי לאוניברסיטת חיפה על סמך שיקלול הבחינה הפסיכומטרית עם תעודת הבגרות

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך המרכיבים הבאים:

1. תעודת בגרות ( או תעודה שוות ערך לה, כגון תעודת מכינה של אוניברסיטת חיפה).

2. ציון בבחינה הפסיכומטרית

3. ציון בשפה האנגלית (ציון בבחינת אמי"ר/אמי"רם/פסיכומטרי)

4. ציון בבחינת ידע בעברית המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון בו למדו לא הייתה עברית ולא התקבלו על סמך הבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית.

5. תנאי קבלה חוגיים – מפורטים באתרי החוגים. בחוגים מסוימים קיימות דרישות קבלה כגון: בחינת כניסה חוגית, ראיונות, רמה מסוימת באנגלית כשפה זרה (ראה אתרי החוגים)

  • מסלולי קבלה נוספים מפורטים בתנאי הקבלה לכל חוג. יתכן ויחולו שינויים בתנאי הקבלה, מידע יתעדכן בהקדם האפשרי.
  • לעיון בתנאי הקבלה למצטייני המכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה לחץ כאן.
  • לאוניברסיטת חיפה קיימים מסלולי קבלה לבעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר. מידע אודות החוגים שניתן להתקבל אליהם על סמך תואר אקדמי אחר, מופיע בתנאי קבלה חוגיים.

תעודת בגרות או תעודה שוות ערך

תנאי כללי לקבלה ללימודים באוניברסיטת חיפה הוא תעודת בגרות מלאה ממשרד החינוך והתרבות, עליה מצוין "זכאי לתעודת בגרות". תעודת הבגרות תיקלט על ידי האוניברסיטה ישירות ממשרד החינוך (לזכאים משנת 1992). על בעלי תעודת בגרות אשר הונפקה לפני שנת 1992 להציג תעודה מקורית במחלקה להרשמה.

תעודת גמר של המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה או תעודת גמר של מכינה קדם אקדמית מאוניברסיטה אחרת המוכרת בארץ, מהווה שוות ערך לתעודת בגרות.

על פי החלטת המל"ג, תעודת הנסדאי שוות ערך לתעודת הבגרות. בוגרי מסלול הנדסאים יוכלו להתקבל ללימודים אקדמיים על בסיס הדיפלומה כשוות ערך לתעודת בגרות. תעודת הנדסאי אינה נכנסת לשקלול הסכם. על מנת להתקבל ללימודי תואר ראשון, יש לעמוד בכל תנאי הקבלה החוגיים והאוניברסיטאיים.

רמות אנגלית 

לימודי אנגלית חשובים להבנת טקסטים אקדמיים מתקדמים שמהווים חלק מהותי בהכשרת הסטודנטים. רמת האנגלית אליה יסווגו הסטודנטים נקבעת על פי ציון באחת מהבחינות  הבאות: אמי"ר, אמיר"ם,פסיכומטרי (חלק האנגלית)  או בחינות SAT, TOFEL, IELTS.

סף הקבלה באנגלית הוא ציון 85 בחלק האנגלית של מבחן הפסיכומטרי, או ציון 85 במבחן אמיר"ם (185 במבחן אמי"ר). סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי". הסטודנט יהפוך לסטודנט במעמד "מן המניין" לאחר שיגיע לרמת ידע "בסיסי" וכל זאת עד לתום השנה הראשונה ללימודיו – בהתאם למתווה מל"ג מיום 13.6.13 .

על כל תלמיד להגיע לרמת פטור באנגלית לצורך קבלת התואר הראשון (ראו הסבר מטה).

לתשומת לבך: חוגים מסויימים דורשים רמת אנגלית גבוהה יותר. פירוט מלא באתרי החוגים.

ציון בחלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית או בבחינת אמי"ר/אמיר"ם מתורגם לרמת אנגלית באוניברסיטת חיפה.

ציון 134 ומעלה -פטור מלימודי אנגלית*

ציון 133-120 – מתקדמים ב'*

ציון 119-100 – מתקדמים א' 

ציון 99-85 – בסיסי

ציון 84-70 – טרום בסיסי ב' **

ציון 69-50 – טרום בסיסי א' **

הערות:

*החל משנת הלימודים תשפ"ב חלה רפורמה בלימודי האנגלית. כל סטודנט שיחל לימודיו במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל משנה"ל תשפ"ב, ילמד לפחות שני קורסים בשפה האנגלית במהלך לימודי התואר הראשון. בדרישה זו יכולים להיכלל: קורסי הכשרה ללמידת השפה, קורסים מהדיסציפלינה, קורסי בחירה, קורסי העשרה, קורסים רוחביים במוסד בשפה האנגלית וכיוצ"ב, לפי שיקול דעת המוסד וזמינות הקורסים. לפרטים נוספים. 

**סטודנט שהתקבל ללימודים כאשר רמתו באנגלית היא טרום בסיסי א' או ב', קבלתו תהיה על תנאי ויהיה עליו להגיע לרמת בסיסי עד תום שנה א' ללימודיו. כמו-כן, ראה תנאי קבלה חוגיים עבור החוגים שפה וספרות אנגלית, אופקים, כלכלה, פכ"מ, קרימינולוגיה, תקשורת הפרעות בתקשורת, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, משפטים, עבודה סוציאלית, היסטוריה כללית, תכנית פסיכותיאטרלי, תקשורת ותכנית פסיכודאלי, הדורשים רמת אנגלית שונה.

ההרשמה למבחן אמי"ר/אמיר"ם מתבצעת באמצעות המרכז הארצי לבחינות והערכה. למידע נוסף לחץ כאן.

למידע על קורסי אנגלית (רק לאחר סיווג לרמת אנגלית) של היחידה ללימודי אנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות, לחץ כאן.

רמה בעברית

מועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא היתה עברית חייבים בבחינת ידע בעברית (יע"ל, יעלנט או מבחן סיווג עברית של אוניברסיטת חיפה). פטורים מחובה זו מועמדים אשר התקבלו על סמך מבחן פסיכומטרי בשפה העברית וכן, בעלי דיפלומה של הנדסאי שעמדו בבחינת רישוי ממשלתית בשפה העברית ולימודיהם בבית הספר להנדסאים היו בעברית.

הציון הנדרש לקבלה לאוניברסיטה בבחינת ידע בעברית הוא 120 לפחות (ציון 120 מעניק פטור עברית, פרט לחוג ללשון עברית הדורש ציון 125 לפחות).

  • מועמדים שציון היע"ל/יעלנט/מבחן סיווג שלהם נע בין 90-119 והפסיכומטרי שלהם 500 לפחות, יתקבלו על תנאי במרבית החוגים ויוטל עליהם לעמוד בבחינת היע"ל/יעלנט/סיווג ברמה הנדרשת (ציון 120) עד תום שנה א' ללימודיהם. תלמידים אלו יוכלו לחילופין ללמוד קורס "עברית באקדמיה" במסגרת המכינה האוניברסיטאית. אלה שיעמדו בכל דרישות הקורס ויסיימו אותו בהצלחה, יקבלו פטור עברית.
  • מומלץ להירשם לקורס "עברית באקדמיה" במכינה, מיד לאחר ההרשמה ועל ידי כך להשיג את הפטור עוד קודם לתחילת הלימודים.

יש לשים לב כי בחוגים מסויימים דרישת העברית גבוהה מהרגיל.

תוקף מבחן יע"ל ויעלנט לצורך קבלה לאוניברסיטת חיפה –  10 שנים.

מועמדים הרשאים לקבל פטור מהבחינה הפסיכומטרית:

1. בעלי הישגים גבוהים בתעודת הבגרות או בתעודת מכינה של המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה, ממוצע משוקלל 100 לפחות, המבקשים להתקבל לחוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תכנית "אופקים"), בכפוף לעמידה בדרישות הבאות:

תנאי קבלה חוגיים נוספים כנדרש

עמידה בבחינת מיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם) ברמה מינימלית

עמידה בבחינת ידע בעברית (יע"ל/סיווג/יעלנט) למועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא הייתה עברית.

2.מועמדים בני 30 ומעלה:

2.1. מועמדים בני 30 ומעלה, בעלי תעודת בגרות או תעודת מכינה של המכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה, בציון ממוצע 7.5 ומעלה, המבקשים להתקבל לחוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תכנית "אופקים") ולחוג לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה בכפוף לעמידה בדרישות הבאות:

בחינת כניסה או ראיון אישי (אם נדרשים).

בחינת מיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם).

בחינת ידע בעברית (יע"ל/יעלנט/סיווג) למועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא היתה עברית.

2.2. מועמדים בני 30 ומעלה, שאינם בעלי תעודת בגרות, אשר סיימו בהצלחה תכנית ההכנה ללימודים אקדמיים, היא מכינת 30+ או מכינת ערב, במסגרת המכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה בלבד, יוכלו להתקבל ללא פסיכומטרי לחוגים הבאים:

יתקבלו לחוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תכנית “אופקים”) בכפוף לעמידה בדרישות הבאות:

סיום בהצלחה של שני קורסי מבוא בפקולטה למדעי הרוח. כל קורס יהיה של 4 נ"ז לפחות. מומלץ ללמוד קורסים אלו בסמסטר העוקב שלאחר המכינה. מומלץ לבחור קורסים אשר אורכם סמסטר אחד בלבד.

לחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה בכפוף לדרישות החוג

בנוסף יש לעמוד בדרישות הבאות:

בחינת מיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם).

עמידה בבחינת ידע בעברית (יע”ל/יעלנט/סיווג עברית)למועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא הייתה עברית.

עמידה בתנאי קבלה חוגיים נוספים כנדרש.

הערה: המשך הלימודים בשנה ב’ מותנה בממוצע ציונים של 70 ומעלה בתום השנה הראשונה.

3. מועמדים בני 42 ומעלה בעלי תעודת בגרות מלאה או תעודת מכינה של המכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה, המבקשים להתקבל לחוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תוכנית "אופקים"),  לעבודה סוציאלית, לחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, בכפוף לעמידה בדרישות הבאות:

עמידה בבחינת כניסה או ראיון אישי (אם נדרשים)

עמידה בבחינת מיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם) ברמה מינימלית

עמידה בבחינת ידע בעברית (יע"ל/סיווג/יעלנט) למועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא הייתה עברית.

עמידה בתנאי קבלה חוגיים נוספים כנדרש.

הערה: המשך הלימודים בשנה ב' מותנה בממוצע ציונים של 70 ומעלה בתום השנה הראשונה.

4. למועמדים בעלי תעודת בגרות אשר השיגו ציון 600 ומעלה (לא משוקלל) בבחינה הפסיכומטרית ומבקשים להתקבל לחוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תכנית "אופקים"), ולחוגים:  גיאוגרפיה ולימודי סביבה וסטטיסטיקה לא יוכנסו ציוני הבגרות לשקלול. כן יהיה עליהם לעמוד בתנאי קבלה חוגיים נוספים כנדרש.

5. קבלה לשנה מתקדמת – ראה אתרי החוגים.
בעת קבלה לשנה מתקדמת, על הסטודנט להיות בעל פטור מדרישת העברית ולעמוד בדרישת אנגלית על פי החוג ושלב בלימודים אליהם ייתקבל הסטודנט.

6. למידע על אפיק המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה – ראה אתרי החוגים או לחץ כאן.

7. למידע אודות מסלול קבלה לאוניברסיטה דרך תכנית פוירשטיין לחץ כאן.

אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות.
עידכון אחרון: 08.01.2023