תנאי הקבלה לשנת הלימודים תשפ"ג

באתר זה יובאו תנאי הקבלה הכלליים לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה. פירוט מלא של תנאי קבלה חוגיים יופיע באתרי החוגים.

תנאי קבלה כלליים (פרוט הסעיפים יופיע מטה)

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך המרכיבים הבאים:

1. תעודת בגרות ( או תעודה שוות ערך לה כגון תעודת מכינה של אוניברסיטת חיפה).

2. ציון בבחינה הפסיכומטרית

3. ציון בשפה האנגלית

4. ציון בבחינת ידע בעברית המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון בו למדו לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית.

בחוגים מסוימים קיימות דרישות קבלה נוספות כגון: בחינת כניסה חוגית, ראיונות, רמה מסוימת באנגלית כשפה זרה (ראה אתרי החוגים)

חתכי קבלה לשנת הלימודים תשפ"ג. יתכן ויחולו שינויים בתנאי הקבלה, מידע יתעדכן בהקדם האפשרי.

שם החוגשקלול/סכםהערותאופן שקלול הציוניםתוכנית דו שנתית
אומנות - יצירה520ראיון אישי. מבחן כניסה חוגי לפי הצורך.1:2
אומנות - תולדות500''פסיכודאלי'' - רמת אנגלית - בסיסי1:2
ארכיאולוגיה500מורי דרך- כפי שמפורט באתר החוג. מבחן כניסה חוגי לפי הצורך1:2
''אופקים'' - ב''א מצטיינים720רמת אנגלית פטור, ראיון אישי, ציון יע''ל 1201:3
הוראת המדעים – ביולוגיה בקמפוס אורניםפסיכומטרי 580יע"ל 120 (יע"ל 110-119 קבלה על תנאי) ראיון אישי + 8 יחידות ריאליות בבגרות. השתתפות במכינת כימיה לפי החלטת החוג.1:3 מ
ביולוגיה דו-חוגי640יע"ל 110,מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל או ציון 90 ב- 3 יח"ל1:3 מ
ביולוגיה משולב עם מדעי המחשב705יע"ל 110, ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל או ציון 90 ב- 3 יח"ל1:3 מ
ביופיזיקה640פסיכומטרי 600, יע"ל 105, ציון 75 לפחות ב-5 יח"ל בבגרות במתמטיקה1:3 מ
גיאוגרפיה ולימודי סביבה540גיל 30 ומעלה:ממוצע בגרות 75 + ראיון. תוכניות מיוחדות כפי שמפורט באתר החוג1:3עבור מסלול דו שנתי נדרש סכם 540, יע"ל 120, רמת אנגלית בסיסי לפחות
גיאוגרפיה ולימודי סביבה - לימודי ערב500גיל 30 ומעלה:ממוצע בגרות 75 + ראיון. תוכניות מיוחדות כפי שמפורט באתר החוג1:3
הוראת מתמטיקה - דו חוגי אורניםפסיכומטרי 500ראיון אישי, מתמטיקה בבגרות: ציון 65 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 70 ב-4 יח''ל1:3 מ
הוראת מתמטיקה - מדעי מחשב - אורניםפסיכומטרי 550ראיון אישי, מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל1:3 מ
הוראת מתמטיקה - פיזיקה - אורניםפסיכומטרי 500ראיון אישי, מתמטיקה בבגרות: ציון 65 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 70 ב-4 יח''ל1:3 מ
הוראת פיזיקה - מדעי מחשב - אורניםפסיכומטרי 550ראיון אישי, מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל. ציון עובר בפיזיקה או חשמל אלקטרוניקה1:3 מ
היסטוריה כללית דו חוגי540רמת אנגלית מתקדמים א'1:2סכם 540, רמת אנגלית מתקדמים א' לפחות. יע"ל 120
היסטוריה כללית חד חוגי560רמת אנגלית מתקדמים א'1:2סכם 560, רמת אנגלית מתקדמים א' לפחות. יע"ל 120
היסטוריה של עם ישראל5001:2
הפרעות בתקשורת700רמת מתקדמים א' באנגלית + ראיון חוגי+ ציון יע''ל 1201:3
חינוך מיוחד630מועמדים תחת 630 יועברו להחלטת החוג. מבחן כניסה חוגי לפי הצורך. ראיון וקורות חיים - יש לקרוא באתר החוג1:3
יעוץ והתפתחות האדם630ראיון חוגי/קורות חיים- יש לקרוא באתר החוג1:3סכם 630, רמת אנגלית בסיסי לפחות, יע"ל 120
כלכלה דו חוגי660יע"ל 100, מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל. אנגלית בסיסי1:3 מ
כלכלה ומנהל עסקים660יע"ל 100, מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל. אנגלית בסיסי1:3 מ
כלכלה חשבונאות670יע"ל 100, מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל. אנגלית בסיסי1:3 מ
כלכלה חד חוגי660יע''ל 120, מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל, אנגלית בסיסי1:3 מ
כלכלה - מדעי הנתונים660יע''ל 120, מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל, אנגלית בסיסי1:3 מ
לימודי אסיה530ראיון לתכנית עסקים באסיה1:2
לימודי המזרח התיכון והאיסלם550 יע''ל 120(105-119 קבלה על תנאי) 1:2פסיכומטרי 600 לפחות, יע"ל 120, אנגלית בסיסי לפחות, ראיון חוגי.
לימודי ישראל דו חוגי500מבחן כניסה לפי הצורך. תוכניות מיוחדות כפי שמפורט באתר החוג.1:2
לימודי ישראל חד חוגי565מבחן כניסה לפי הצורך. תוכניות מיוחדות כפי שמפורט באתר החוג1:2
לימודים רב תחומיים (כולל לימודי ערב)500עבור התכניות פסיכותיאטרלי רמת האנגלית הנדרשת היא מתקדמים א'1:2מסלול פסיכודאלי ומסלול הנדסאים מוצע כמסלול דו שנתי. תנאי הקבלה מפורטים באתר. יע"ל 120
לשון עברית530ציון יע''ל 125(101- פתוח, 110- סגור. משוקלל 125)1:3
מדעי הדימות הרפואי600ציון פסיכומטרי גולמי 580, בגרות עם 8 יחידות מדעיות, מתוכן 4 יחידות מתמטיקה.
אנגלית ברמת מתקדמים א' לפחות.
ציון בעברית (יע"ל) 105 לפחות
1:3
מדעי הלמידה וההוראה580ראיון לפי הצורך. קבלה עבור תלמידים בפועל: 90 ב-18 נ"ז+ראיון חוגי.
בעלי ממוצע בגרות 100+ראיון חוגי
1:3
מדעי המדינה580גיל 30 ומעלה: בגרות בממוצע 75 + ראיון 1:3סכם 580, יע"ל 120, אנגלית בסיסי לפחות
מדעי המדינה - לימודי ערב580גיל 30 ומעלה: בגרות בממוצע 75 + ראיון1:3
מדעי המחשב705יע"ל 120, מתמטיקה בבגרות: ציון 75 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 90 ב-4 יח''ל1:3 מ
מדעי המחשב מושלב עם מדעי הקוגניציה705 פסיכומטרי גולמי 715, יע"ל 120, מתמטיקה בבגרות: ציון 75 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 90 ב-4 יח''ל1:3 מ
מדעי המחשב-מדעי הנתונים705יע"ל 120. בגרות מתמטיקה: 90 ב-4 יח"ל או 80 ב5 יח"ל. פסיכומטרי גולמי 675, רכיב כמותי בפסיכומטרי 1301:3 מ
מדעי הסיעוד600ציון פסיכומטרי גולמי 570, 8 יחידות ריאליות בבגרות, ראיון חוגי, יע"ל 120 (יע"ל 110-119 קבלה על תנאי).
עבור אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה אנגלית בסיסי.
1:3
מדעי הסיעוד תוכנית השלמה לאחים מוסמכים(אקדמיזציה)ציון פסיכומטרי גולמי 520תעודת אח מוסמך, יע"ל 120 (יע"ל 110-119 קבלה על תנאי). יש לפנות לחוג לפני ההרשמה, ראיון חוגי
מדעי הסיעוד הסבת אקדמאיםזכאות לתואר ראשון בציון 85.ראיון חוגי ומבחן התאמה. יעל 120 (עבור בעלי תואר מחו"ל- יע"ל 110-119 – קבלה על תנאי)
מדעי הקוגניציה דו חוגי עם מדעי המחשב700מתמטיקה 4 יח"ל 90 או 5 יח"ל 75, יע"ל 1201:3 מ
מדעי הקוגניציה משולב עם מערכות מידע, פסיכולוגיה, פילוסופיה, לשון עברית, כלכלה, מתמטיקה ודו חוגי עם שילובים כלליים680מתמטיקה 5 יח"ל 70 או 4 יח"ל 80, יע"ל 1201:3 מ
מדעי הרפואה640יע"ל 110, מתמטיקה 5 יח"ל 70 או 4 יח"ל 80 3 יח"ל 901:3 מ
מחשבת ישראל5001:2
מוסיקה525ראיון חוגי1:2
משפטים680רמת אנגלית מתקדמים א', יע''ל 120 (יע''ל 115-119 קבלה על תנאי). אפיקי קבלה נוספים באתר הפקולטה. לבעלי סכם 630 ניתן להיבחן בבחינת כניסה חוגית.3:7
מקרא5001:2
מערכות מידע680יע"ל 120. ציון 70 ומעלה ב5יח"ל, ציון 80 ומעלה ב 4 יח"ל בבגרות במתמטיקה או 90 ומעלה בממ"י1:3 מ
מערכות מידע - מדעי הנתונים705יע"ל 120. בגרות מתמטיקה: 90 ב-4 יח"ל או 80 ב5 יח"ל.
פסיכומטרי גולמי 675, רכיב כמותי בפסיכומטרי 130.
1:3 מ
מתמטיקה640100 בבחינה ממ"י או פטור על סמך מתמטיקה בבגרות: 80 ב-4 יח"ל 70 ב- 5 יח"ל1:3 מ
סוציולוגיה540יע''ל 120 (יע''ל 110-119 קבלה על תנאי)1:3סכם 540, יע"ל 120 אנגלית בסיסי לפחות
סוציולוגיה - לימודי ערב500יע''ל 120 (יע''ל 110-119 קבלה על תנאי)1:3
סטטיסטיקה650בגרות מתמטיקה ציון 75 ב4 או 5 יח"ל או 90 בממ"י1:3 מ
סטטיסטיקה- מדעי הנתונים705יע"ל 120. בגרות מתמטיקה: 90 ב-4 יח"ל או 80 ב5 יח"ל,פסיכומטרי גולמי 675, רכיב כמותי בפסיכומטרי 1301:3 מ
ספרות עברית השוואתית500לבוגרי בי"ס לא עברי: יע"ל- 120 או קורס אוריינות. מועמדים שציונם במבחן יע"ל / יעלנט בין 100 ל-120 יוכלו לגשת למבחן כניסה החוגי ובמידה והם יעמדו במבחן זה יוכלו להתקבל ללימודים בחוג על תנאי.1:2סכם 500, יע"ל 120, אנגלית בסיסי לפחות.
עבודה סוציאלית615יע"ל 120. אנגלית רמה בסיסי. מעל גיל 42 פטור מדרישת פסיכומטרי+ראיון חוגי. עבור תוכנית משולבת עם משפטים, יש ראיון אישי.1:3
עבודה סוציאלית - בני ברק520ראיון חוגי ,יע''ל 120 (יע''ל 115-119 קבלה על תנאי )1:3
פיזיותרפיה670יע''ל 120, רמת אנגלית מתקדמים א', 4 יח''ל במתמטיקה1:3
פילוסופיה560ראיון עבור מסלול חד חוגי1:2
פסיכולוגיה6501:3
''פסיפס - פילוסופיה משולב עם פסיכולוגיה680ראיון חוגי1:3
פכ"ם (תכנית משולבת פילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה)660יע"ל 120, אנגלית מתקדמים ב', מתמטיקה 4 יח"ל בבגרות 80 או 5 יח"ל בממוצע 70. ראיון לפי הצורך.1:3
קרימינולוגיה600יע"ל 120, אנגלית בסיסי1:3
ריפוי בעיסוק640יע''ל 120, רמת אנגלית מתקדמים א', ראיון חוגי1:3
ריפוי בעיסוק - בני ברק640יע''ל 120, רמת אנגלית מתקדמים א', ראיון חוגי1:3
שפה וספרות אנגלית600בחינה חוגית, רמת מתקדמים א'+ אנג.בבגרות 5 יח''ל או רמת מתקדמים ב'+ אנג. בבגרות 4 יח''ל1:2
שפה וספרות ערבית580בחינה חוגית. 1:2
שרותי אנוש565בעלי בגרות 100+ אנגלית בבגרות 5 יח"ל 80 או 4 יח"ל 90+ סיווג אנגלית בסיסי+יע"ל 120 – קבלה כתלמיד מן המניין1:3
תאטרון500ראיון אישי1:2
''פסיכותיאטרלי'' מסלול המשלב לימודים רב תחומיים ותיאטרון500 רמת אנגלית - מתקדמים א' + ראיון חוגי1:2
תכנית אשכול500מבחן כניסה חוגי לפי הצורך1:2
תקשורת600יע"ל 120, אנגלית בסיסי
(כל המועמדים בטווח ההמתנה יוזמנו לבחינת כניסה). מועמדים שהם תלמידים מחוג אחר, לאחר 30 נ"ז בממוצע 75 יוכלו לגשת לבחינת כניסה.
1:3

 * לעיון בתנאי קבלה למצטייני המכינה האוניברסיטאית לחץ כאן

תנאי קבלה לחוגים לבעלי תואר אקדמי לשנה"ל תשפ"ג

שם החוגתנאי קבלהבחינה חוגיתראיון
אופקים (BA מצטיינים)עמידה בתנאי הקבלה הרגיליםX
אומנות-יצירהממוצע משוקלל 70 לפחותXX
אומנות-תולדותממוצע משוקלל 70 לפחות
ארכיאולוגיהממוצע משוקלל 76 לפחות
ביולוגיהעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
ביופיזיקהעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
גיאוגרפיה ולימודי סביבהממוצע משוקלל 70 לפחות
הוראת המדעים – ביולוגיה- קמפוס אורניםיש לפנות ישירות לחוגX
הוראת המתמטיקה - קמפוס אורניםהקבלה תהיה לפי החלטת החוג *פטור מפסיכומטרי, בגרות - הדרישה בתוקף כפי שרשום בתנאי קבלה.X
היסטוריה כלליתממוצע משוקלל 70 לפחות
היסטוריה של עם ישראלממוצע משוקלל 70 לפחות
הפרעות בתקשורתממוצע משוקלל 93 לפחותXX
חינוך מיוחדממוצע משוקלל 80 לפחותקורות חיים ייתכן ראיון בנוסף
יעוץ והתפתחות האדםממוצע משוקלל 85 לפחותקורות חיים
כלכלה (כל המסלולים)עמידה בתנאי הקבלה הרגילים
לימודי אסיהממוצע משוקלל 80 לפחות
לימודי המזרח התיכון והאסלאםממוצע משוקלל 80 לפחות
לימודי ישראלממוצע משוקלל 70 לפחות
לימודים רב תחומייםממוצע משוקלל 70 לפחות
מדעי הלמידה וההוראהממוצע משוקלל 80 לפחות במקצוע דיסציפלינרי
לשון עבריתממוצע משוקלל 76 לפחות
מוסיקהזכאות לתוארXX
מדעי המדינהממוצע משוקלל 75 לפחות
מדעי המחשבעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
מדעי הנתוניםעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
מדעי הסיעוד - הסבת אקדמאים ממוצע משוקלל BA 85 לפחות+רצוי יחידות מדעיות מלימודי ב.א. או בבגרות, בעלי תואר מחו''ל או ממוסד ששפת ההוראה הראשית לא היתה עברית חייבים ביע''ל 120 (יע''ל 110-119 קבלה על תנאי) ורמת אנגלית פטורXX
מדעי הקוגניציהעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
מדעי הרפואהעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
מחשבת ישראלממוצע משוקלל 70 לפחות
מערכות מידעעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
מקראממוצע משוקלל 70 לפחות
משפטיםמסלול למועמדים/ות בעלי/ות תואר ראשון:הם/ן בעלי סכם 610 ומעלה .הם/ן סיימו את התואר הראשון בהצטיינות או קרוב להצטיינות (85 ומעלה) והם/ן נימנו על 10% העליונים בכיתה בה למדו בלימודי התואר הראשון. מסלול למועמדים/ות בעלי/ות תואר שני: המסלול מיועד למועמדים/ות שסיימו תואר שני
מתמטיקהעמידה בתנאי הקבלה הרגילים. יש לפנות ישירות לחוג.
סוציולוגיהיש לפנות למזכירות החוג
סטטיסטיקהעמידה בתנאי קבלה הרגיליםX
ספרות עברית והשוואתיתממוצע משוקלל 70 לפחותX
עבודה סוציאליתממוצע משוקלל 80 לפחות
עבודה סוציאלית - מבח"רממוצע משוקלל 80 לפחות + ראיוןX
שפה וספרות אנגליתממוצע משוקלל 80 לפחותX
שפה וספרות ערביתממוצע משוקלל 80 לפחותX
פיזיותרפיהעמידה בתנאי קבלה הרגילים
פילוסופיהממוצע משוקלל 80 לפחות
פסיכולוגיהעמידה בתנאי קבלה הרגילים
קרימינולוגיהיש לפנות ישירות לחוג
ריפוי בעיסוקממוצע משוקלל 85 לפחותX
שירותי אנושממוצע משוקלל 80 לפחותראיון לפי הצורך
תיאטרוןזכאות לתוארX
תכנית אשכולממוצע משוקלל 70
תקשורתממוצע של 15% העליונים במחזור עמידה בתנאי הקבלה הרגילים/או ציון גמר 80 / בחינת כניסה לציון תואר 75בחינת כניסה בציון 75

תעודת בגרות או תעודה שווה ערך

תעודת הבגרות תיקלט על ידי האוניברסיטה ישירות ממשרד החינוך (לזכאים משנת 1994). תנאי כללי לקבלה ללימודים באוניברסיטת חיפה הוא תעודת בגרות מלאה ממשרד החינוך והתרבות, עליה מצוין "זכאי לתעודת בגרות".

תעודת גמר של מכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה או תעודת גמר של מכינה קדם אקדמית מאוניברסיטה אחרת המוכרת בארץ, מהווה שווה ערך לתעודת בגרות.

בוגרי מסלול הנדסאים יוכלו להתקבל ללימודים אקדמיים על בסיס הדיפלומה כשוות ערך לתעודת בגרות. תעודת הנדסאי אינה נכנסת לשקלול הסכם.  על מנת להתקבל ללימודי תואר ראשון, יש לעמוד בכל תנאי הקבלה החוגיים והאוניברסיטאיים.

רמות באנגלית

רמת הידע באנגלית נבדקת במסגרת הבחינות הפסיכומטריות או בחינת מיון באנגלית (אמי"ר, אמיר"ם,  או בחינות SAT, TOFEL, IELTS). הציון המינימאלי לקבלה לאוניברסיטה לשנה"ל תשפ"ב הוא  50 בפסיכומטרי/ אמי"ר/אמיר"ם. מועמדים שפטורים מבחינה פסיכומטרית חייבים בבחינת אמי"ר/אמיר"ם כאחד מתנאי הקבלה ללימודים ולשם סיווג לרמות. על כל תלמיד להגיע לרמת פטור באנגלית לצורך קבלת התואר הראשון (ראה טבלה להלן).

ציון בחלק האנגלי של הבחינה הפסיכומטרית או בבחינת "אמי"ר/אמיר"ם"

תרגום הציון לרמה באוניברסיטת חיפה

134 ומעלה

8 (פטור מלימוד אנגלית)

133-120

7 (מתקדמים ב')

119-100

6 (מתקדמים א')

99-85

55 (בסיסי)

84-70

42 (טרום בסיסי ב')*

69-50

41 (טרום בסיסי א')*

הערה : סטודנט שהתקבל ללימודים כאשר רמתו באנגלית היא טרום בסיסי א' או ב', קבלתו תהיה על תנאי ויהיה עליו להגיע לרמת בסיסי עד תום שנה א' ללימודיו. כמו-כן, ראה תנאי קבלה חוגיים עבור החוגים שפה וספרות אנגלית, הפרעות בתקשורת, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, משפטים,  עבודה סוציאלית, היסטוריה כללית, תכנית פסיכותיאטרלי, תקשורת  ותכנית פסיכודאלי, הדורשים רמת אנגלית שונה.

ההרשמה למבחן אמיר"ם מתבצעת באמצעות היחידה ללימודי אנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות טל 04-8240433.

להרשמה למבחן אמיר"ם המתבצע במרכז הבחינות בחיפה לחץ כאן.

רמה בעברית

מועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא היתה עברית חייבים בבחינת ידע בעברית (יע"ל, יעלנט או מבחן סיווג עברית באוניברסיטת חיפה). פטורים מחובה זו מועמדים אשר נבחנו במבחן פסיכומטרי בשפה העברית ובעלי דיפלומה של הנדסאי שעמדו בבחינת רישוי ממשלתית בשפה העברית ולימודיהם בבית הספר להנדסאים היו בעברית.

הציון הנדרש לקבלה לאוניברסיטה לשנה"ל תשפ"ג בבחינת ידע בעברית הנו כדלקמן:

* ציון 120 לפחות

  • מועמדים שציון היע"ל/יעלנט/מבחן סיווג שלהם נע בין 90-119 והפסיכומטרי שלהם 500 לפחות, יתקבלו על תנאי ויוטל עליהם לעמוד בבחינת היע"ל/יעלנט/סיווג ברמה הנדרשת עד תום שנה א' ללימודיהם. תלמידים אלו יוכלו לחילופין ללמוד בקורס אוריינות עברית במסגרת המכינה האוניברסיטאת. אלה שיעמדו בדרישות הקורס וציונם הסופי בקורס יהיה 85 ומעלה יקבלו פטור ממבחן יע"ל.
  • כל מועמד שיש לו ציון יע"ל מעל 90 ומעל 500 פסיכומטרי והוא / היא במעמד של נרשם לפחות לאוניברסיטה יוכל להירשם לקורס אוריינות עברית במכינה מייד לאחר ההרשמה ועל ידי כך להשיג את הפטור עוד קודם לתחילת הלימודים.

נא לשים לב לחוגים הדורשים רמת עברית גבוהה יותר.

תוקף מבחן יע"ל ויעלנט לצורך קבלה לאוניברסיטת חיפה – עד 10 שנים.

*לתשומת לבכם – מספר המקומות מוגבל.

*יש להמתין 35 יום לפחות, בין שתי היבחנויות בבחינות מיון בעברית (בין שתי היבחנויות ביע"ל, בין שתי היבחנויות ביעלנט, או בין היבחנות ביע"ל להיבחנות ביעלנט או להיפך)  נבחן שייבחן בחינה נוספת בטווח זמן קצר מ־35 יום, בחינתו תיפסל וכספו לא יוחזר.  מי שבחינתו נפסלה, עליו להמתין 35 יום לפחות ממועד הבחינה שנפסלה לפני שייבחן שוב בבחינת מיון בעברית.

מועמדים הרשאים לקבל פטור מהבחינה הפסיכומטרית:

  • 1. בעלי הישגים גבוהים בתעודת הבגרות או בתעודת מכינה של המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה, (ממוצע משוקלל 10.0 לפחות) המבקשים להתקבל לחוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תכנית "אופקים"), בכפוף לעמידה בדרישות הבאות:

תנאי קבלה חוגיים נוספים כנדרש

עמידה בבחינת מיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם/סיווג) ברמה מינימלית

עמידה בבחינת ידע בעברית (יע"ל/סיווג/יעלנט) למועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא  הייתה עברית.

  • 2.מועמדים בני 30 ומעלה:
  • 2.1. מועמדים בני 30 ומעלה, בעלי תעודת בגרות או תעודת מכינה של המכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה, בציון ממוצע 7.5 ומעלה, המבקשים להתקבל לחוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תכנית "אופקים") ולחוג לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה בכפוף לעמידה בדרישות הבאות:

בחינת כניסה או ראיון אישי (אם נדרשים).

בחינת מיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם).

בחינת ידע בעברית (יע"ל/יעלנט) למועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא היתה עברית.

  • 2.2. מועמדים בני 30 ומעלה, שאינם בעלי תעודת בגרות, אשר סיימו בהצלחה תכנית ההכנה ללימודים אקדמיים, היא מכינת 30+ או מכינת ערב, במסגרת המכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה בלבד, יוכלו להתקבל ללא פסיכומטרי לחוגים הבאים:

יתקבלו לחוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תכנית “אופקים”) בכפוף לעמידה בדרישות הבאות:

סיום בהצלחה של שני קורסי מבוא בפקולטה למדעי הרוח. כל קורס יהיה של 4 נ"ז לפחות. מומלץ ללמוד קורסים אלו בסמסטר העוקב שלאחר המכינה. מומלץ לבחור קורסים אשר אורכם סמסטר אחד בלבד.

לבית הספר למדעי המדינה בכפוף להצלחה בבחינה חוגית.

לחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה

בנוסף יש לעמוד בדרישות הבאות:

עמידה בדרישות האנגלית כשפה זרה.

עמידה בבחינת ידע בעברית (יע”ל/יעלנט/סיווג עברית)למועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא הייתה עברית.

עמידה בתנאי קבלה חוגיים נוספים כנדרש.

הערה: המשך הלימודים בשנה ב’ מותנה בממוצע ציונים של 70 ומעלה בתום השנה הראשונה.

  • 3. מועמדים בני 42 ומעלה בעלי תעודת בגרות מלאה או תעודת מכינה של המכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה, המבקשים להתקבל לחוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תוכנית "אופקים"),  לעבודה סוציאלית, לחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, בכפוף לעמידה בדרישות הבאות:

עמידה בבחינת כניסה או ראיון אישי (אם נדרשים)

עמידה בבחינת מיון באנגלית (אמי"ר/סיווג/אמיר"ם) ברמה מינימלית

עמידה בבחינת ידע בעברית (יע"ל/סיווג/יעלנט) למועמדים אשר שפת ההוראה בביה"ס לא הייתה עברית.

עמידה בתנאי קבלה חוגיים נוספים כנדרש.

הערה: המשך הלימודים בשנה ב' מותנה בממוצע ציונים של 70 ומעלה בתום השנה הראשונה.

למועמדים בעלי תעודת בגרות אשר השיגו ציון 600 ומעלה (לא משוקלל) בבחינה הפסיכומטרית ומבקשים להתקבל לחוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תכנית "אופקים"), ולחוגים:  גיאוגרפיה ולימודי סביבה וסטטיסטיקה לא יוכנסו ציוני הבגרות לשקלול. כן  יהיה עליהם לעמוד בתנאי קבלה חוגיים נוספים כנדרש

קבלה לשנה מתקדמת – ראה אתרי החוגים.

למידע על אפיק המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה – ראה אתרי החוגים או לחץ כאן.

למידע אודות מסלול קבלה לאוניברסיטה דרך תכנית פוירשטיין לחץ כאן.