לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בתולדות האמנות

משך הלימודים: 3 שנים, תכנית פסיכודאלי | מתכונת הלימודים: חד חוגי, דו חוגי | סטטוס הרשמה: פתוח להרשמה לסמסטר א' לשנה"ל תשפ"ג.| אתר החוג