לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בהיסטוריה כללית

משך הלימודים: 3 שנים/ מסלול בשנתיים | מתכונת הלימודים: חד חוגי ודו חוגי | סטטוס הרשמה:  למועדי הרשמה לחץ כאן | אתר החוג