לימודי תואר ראשון בגיאוגרפיה ולימודי סביבה

 

משך הלימודים: 3 שנים, תואר ראשון בשנתיים| מתכונת הלימודים: חד חוגי, דו חוגי | סטטוס הרשמה:  למועדי הרשמה לחץ כאן| אתר החוג

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

 1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.
 2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".

 3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון בעברית (למידע נוסף והרשמה לבחינה לחץ כאן).

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

 • ציון משוקלל: 540 ללימודי יום
 • ציון משוקלל 500 ללימודי ערב
 • תנאים מיוחדים למסלולי הנדסאים, מורי דרך והכשרה מקצועית (מפורט באתר החוג)
 • ראיון קבלה או בחינת כניסה - במקרה הצורך ועל פי שיקול החוג
 • לתכנית תואר ראשון בשנתיים: ציון משוקלל  540, ציון יע"ל 120 או סיום קורס אוריינות עברית (עבור מועמדים אשר למדו בבית ספר בו שפת ההוראה לא היתה עברית), רמת אנגלית בסיסי לפחות
 • הערה: מכינת קיץ חוגית- מועמדים אשר ידרשו להשתתף במכינת קיץ של החוג (פרטים מלאים באתר החוג) התאמתם תבחן במהלך מכינת הקיץ החוגית.
 • קבלת בוגרי המכינה של אוניברסיטת חיפה ללא מבחן פסיכומטרי-תשפ"ד  ממוצע ציונים במכינת מדעי החברה והרוח :90 לפחות. מכינה של אוניברסיטת חיפה לתואר ראשון ללא מבחן  פסיכומטרי 

 •  
 • למחשבון סיכויי הקבלה לחץ כאן

תנאי קבלה ללא פסיכומטרי לבעלי תעודת בגרות**: 

 • בני 30 ומעלה יכולים להתקבל ללא פסיכומטרי -  על סמך בגרות מלאה בממוצע 75 לפחות, ראיון חוגי ועמידה בתנאי הקבלה האוניברסיטאיים.
 • מועמדים הצעירים מגיל 30, בעלי ממוצע בגרות משוקלל מעל 100 יוכלו להתקבל ללא צורך בפסיכומטרי, ובתנאי שעמדו במבחן יע"ל בציון 100 לפחות.
 • מסלול קדם תואר: מועמדים הצעירים מגיל 30, בעלי תעודת בגרות בציון ממוצע של  75 לפחות, יתקבלו למסלול קדם תואר ראשון וידרשו ללמוד בסמסטר א' תשפ"ד שלושה קורסי חובה ולעמוד בממוצע של 76 לפחות.

הסובב הפיזי בכדור הארץ – (3 נק') – בממוצע של 76 לפחות

 מבוא לגאולוגיה – (3 נק') – בממוצע של 76 לפחות

 מבוא לסביבה וקיימות – (4 נ') – בממוצע של 76 לפחות

באם יעמדו בציונים הנדרשים בקורסי הקדם, יוכלו להתקבל לתואר ראשון בסמסטר שלאחר מכן. הקורסים שילמדו יהוו חלק מהתואר. 


*אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות.

**תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה

 

בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר, המעוניינים ללמוד תואר ראשון בחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, יידרשו לעמוד בדרישות הבאות:

ממוצע תואר 70 לפחות

 • מסלול דו חוגי, מסלול חד חוגי,
 • מסלול לימודי ערב דו חוגי,
 • מסלול חד חוגי משולב ערב הנדסאים (לא ייפתח לסמסטר ב')
 • מסלול דו חוגי ערב למורי דרך מוסמכים
 • מסלול דו חוגי למדריכי ידיעת הארץ
 • מסלול חד חוגי משולב ערב לבעלי הכשרה מקצועית.
 • מסלול תואר ראשון בשנתיים (לא ייפתח לסמסטר ב')
 • מסלול ייחודי לעתודאים

בוגרי החוג משתלבים בארגוני סביבה "ירוקים" כגון: רט"ג, החברה להגנת הטבע, קק"ל ועוד.. כמו כן בגופים העוסקים במשאבי מים וקרקע (חב' מקורות), מערכת הביטחון (כולל טיפול במצבי חירום), משרדי תכנון וכאלה העוסקים במיפוי, מדידות ומערכות מידע גאוגרפית, הוראת הגאוגרפיה (לבעלי תעודת הוראה), וכן תעסוקה ברשויות מקומיות ועיריות.