לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון במדעי המחשב

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי/דו חוגי | סטטוס הרשמה: פתוח להרשמה לסמסטר ב' תשפ"ב | אתר החוג