לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בארכיאולוגיה

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: דו חוגי | סטטוס הרשמה:   פתוח להרשמה לסמסטר א’ תשפ”ב | אתר החוג