לימודי תואר ראשון בארכיאולוגיה

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: דו חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן | אתר החוג

 

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

  • תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה
  • ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".
  • ציון בבחינת ידע בעברית (יע”ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה”ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון בעברית (למידע נוסף והרשמה לבחינה לחץ כאן).

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

תנאי קבלה ללא פסיכומטרי לבעלי תעודת בגרות**:

מועמדים בעלי בגרות בממוצע 75 יכולים לגשת לבחינת כניסה חוגית. למידע נוסף נא לפנות אל החוג.

החל משנת הלימודים תשפ"ג, נפתח אפיק קבלה נוסף ללא פסיכומטרי (בגרות בממוצע 75 לפחות) כדי להתקבל לחוג לארכיאולוגיה: מסלול "קורסי קדם". בסמסטר הראשון ללימודיו, התלמיד מחויב לקחת לפחות שניים מתוך רשימת קורסים אפשריים  (2 נקודות זכות כל אחד, וביחד 4 נ"ז) ולעבור אותם בציון של 75 לפחות:

"מבוא לפרהיסטוריה חלק ב'" 119.1010 2 נ"ז

"מבוא לארכיאולוגיה של תקופת הברזל" 119.1107 2 נ"ז

מבוא הלניסטי-רומי ב' 119.1813 2 נ"ז

ממהפכה למהפכה (מבוא פרוטו-היסטורי): 119.1040  2 נ"ז


* אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות.

**תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה

עידכון אתר: 11.01.2023

בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר, המעוניינים ללמוד תואר ראשון בחוג לארכיאולוגיה, יידרשו לעמוד בדרישות הבאות:

ממוצע תואר ראשון 76 לפחות

בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר, המעוניינים ללמוד תואר ראשון בחוג לארכיאולוגיה, יידרשו לעמוד בדרישות הבאות:

ממוצע תואר ראשון 76 לפחות 

הלימודים בחוג לארכיאולוגיה מתקיימים בתואר ראשון:

  • במסלול דו-חוגי
  • במסלול חד חוגי (החל משנה ב')
  • במסלול מורי דרך

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: בתחום רשות העתיקות, תיירות, הוראה בבתי ספר ושל"ח (לבעלי תעודת ההוראה), מוזיאונים, חינוך ארכיאולוגי וידיעת הארץ ומחקר אקדמי.