לימודי תואר ראשון במדעי הלמידה וההוראה

 

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: דו חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן|  אתר החוג 

המחקר והלימודים בחוג למדעי הלמידה וההוראה מעוגנים בתפיסה אינטגרטיבית של רכישת ידע עיוני ומעשי על למידה והוראה.

התחומים העיקריים שנחקרים ונלמדים בחוג הם: מדעי הלמידה, פדגוגיה ודידקטיקה, טכנולוגיות למידה והוראה, פילוסופיה של החינוך, שיטות מחקר בחינוך, רב תרבותיות וחינוך, ופיתוח חשיבה ומטא-קוגניציה בתחומי הדעת.

לימודי תואר ראשון מתמקדים בסוגיות של הוראה ולמידה עם דגש על הקשר בין תיאוריה, מחקר ומעשה. תלמידי החוג בונים ידע בהוראת תחום דעת וראיה רחבה ובינתחומית של תהליכי הוראה ולמידה, תכנון ועיצוב של סביבות למידה, והתפתחות אישית ומקצועית של אנשי חינוך. הם יוצרים ידע מעמיק ומקיף בתחומים המהווים בסיס לכל העוסק בחינוך, כמו היבטים פסיכולוגיים, פילוסופיים, פדגוגיים וסוציולוגיים של החינוך.

מלגות תוענקנה לתלמידים בעלי פסיכומטרי 610 לפחות*.

*לתשומת ליבכם, למשלמים ראשונים תינתן עדיפות בקבלת המלגה. מספר המלגות שיינתנו ואופן מתן המלגות כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה, ואין בפרסום זה משום התחייבות להענקת מלגות כלשהן.

פרטים מלאים באתר דיקנאט הסטודנטים – היחידה למלגות.

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

 1. תעודת בגרות מלאה**=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.
 2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".

 3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון בעברית (למידע נוסף והרשמה לבחינה לחץ כאן).

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

מסלול א': תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי

 1. תעודת בגרות מלאה ומבחן פסיכומטרי בציון סכם של לפחות 580 (לחישוב הסכם).
 2. ראיון קבלה קבוצתי.
 3. ציון מעל 120 בבחינת ידע בעברית יע"ל (הבחינה מיועדת למועמדים, ששפת ההוראה בבית הספר התיכון שלהם לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית). אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת סיווג בעברית (למידע נוסף והרשמה לבחינה לחץ כאן).
 4. מועמדים, שציון הפסיכומטרי שלהם 500 ומעלה, וציון מבחן יע"ל/ סיווג שלהם בין 90–119, יתקבלו על תנאי לשנה א'. מועמדים אלה יצטרכו:

‏א. לעבור במהלך שנה א' מבחן יע"ל/סיווג בציון 120 ומעלה, או

‏ב. ללמוד קורס אוריינות עברית המוצע במכינה האוניברסיטאית במהלך שנה א', ולסיים בהצלחה את הקורס.

מסלול ב': ראיון-מבחן חוגי למועמדים בעלי תעודת בגרות אך חסרי פסיכומטרי

התנאים למועמדים חסרי פסיכומטרי ובעלי תעודת בגרות מלאה (ו/או שווה ערך בגרות) הם:

 1. ממוצע בגרות 100 ומעלה. תוענק העדפה לבעלי ניסיון חינוכי קודם. בעלי ניסיון חינוכי מוכח – יוכלו להגיש מועמדות, גם אם הם לא עומדים בתנאי הסף של ממוצע הבגרות (ראה מסלול ג').
 2. ראיון-מבחן חוגי. מועמד שיעבור את הראיון-מבחן יתקבל כסטודנט מן המניין.
 3. מבחן סיווג בעברית: בחינת יע"ל או בחינת סיווג של אוניברסיטת חיפה בציון 120 ומעלה (הבחינה מיועדת למועמדים, ששפת ההוראה בבית הספר התיכון שלהם לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. מי שלא השלים בגרות בשפה העברית, או פסיכומטרי בשפה העברית, ולא עשה בחינת יע"ל או יע"ל נט).
 4. מבחן סיווג באנגלית אמי"ר או אמיר"ם.

מסלול ג': מסלול לימודי קדם לקראת תואר ראשון

מועמד ללא פסיכומטרי ועם ממוצע ציוני בגרות נמוך מ-100, יוכל לבקש להתקבל למסלול "לימודים לקראת תואר ראשון במדעי הלמידה וההוראה". 

תנאי הקבלה במסלול זה הם:

1.ממוצע בגרות מתחת ל- 100.

2.ראיון-מבחן חוגי.

3.מבחן סיווג בעברית: בחינת יע"ל או בחינת סיווג של אוניברסיטת חיפה בציון 120 ומעלה (הבחינה מיועדת למועמדים, ששפת ההוראה בבית הספר התיכון שלהם לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. מי שלא השלים בגרות בשפה העברית, או פסיכומטרי בשפה העברית, ולא עשה בחינת יע"ל או יע"ל נט).

4. מועמד, שיתקבל למסלול זה, יידרש ללמוד שני קורסי קדם מבין הקורסים הבאים בסמסטר ב' תשפ"ג עדכנתי את שמות הקורסים)(

‏א. למידה בסביבה מוגברת טכנולוגיה.

‏ב. מבוא לפסיכולוגיה של החינוך.

‏אם יסיים את שני קורסי הקדם בציון 80 לפחות, יוכלו להתקבל כסטודנט מן המנין בלימודי תואר ראשון בסמסטר א' תשפ"ד. הקורסים הנ"ל יהוו חלק ממכסת הקורסים של התואר.

מסלול ד': מועמדים שסיימו את לימודי שנה א' באוניברסיטה חיפה (באחד מתחומי הדעת*)

 1. השלימו לפחות 18 נ"ז בחוג הדיסציפלינרי
 2. השיגו ציון ממוצע בשנה א' הגדול מ- 90
 3. עברו בהצלחה ראיון-מבחן חוגי

*תחומי הדעת: מדעי המדינה, אמנות יצירה, גאוגרפיה ולימודי סביבה, היסטוריה כללית, לימודי המזרח התיכון והאסלאם, ללימודי ישראל, לשון העברית, מוסיקה, ספרות עברית והשוואתית, שפה וספרות אנגלית, שפה וספרות ערבית, תולדות האמנות, תולדות ישראל, תיאטרון.

מסלול ה': בוגרי מכינת אוניברסיטת חיפה

 1. לבוגרי מכינת יום של אוניברסיטת חיפה, נדרש ממוצע ציונים של 85 לפחות וראיון-מבחן חוגי.
 2. לבוגרי מכינת 30+, הקבלה היא ללא מבחן פסיכומטרי, אם המועמד עומד בכל התנאים הבאים:

‏א. ממוצע שנה ראשונה בלימודי רוח/חברה: 80 ומעלה.
‏ב. עמידה בתנאי עברית של ציון במבחן יע"ל/סיווג של אוניברסיטת חיפה גדול מ- 120 ( 125 לסטודנטים בלשון עברית) ובתנאי אנגלית ברמת מתקדמי א' .
‏ג. החוג יבחן את הבקשה בוועדת קבלה  חוגית.

מסלול ו': אפיק מעבר בין האוניברסיטה הפתוחה לאוניברסיטת חיפה

אפיק מעבר מאפשר לסטודנטים להתחיל את לימודיהם לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה, ולאחר לימוד מקבץ קורסים ועמידה בדרישות האנגלית והעברית כנדרש, לעבור לחוג למדעי הלמידה וההוראה באוניברסיטת חיפה. ניתן לקבל מידע נוסף במזכירות החוג. מידע נוסף על אפיק המעבר ניתן למצוא באתר האוניברסיטה הפתוחה.


*אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות .

** תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.

 

בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר, המעוניינים ללמוד תואר ראשון בחוג למדעי הלמידה וההוראה, יידרשו לעמוד בדרישות הבאות:

ממוצע משוקלל 80 לפחות במקצוע דיסציפלינרי

תואר ראשון במדעי הלמידה וההוראה ותעודת הוראה בתחום דעת

התוכנית מיועדת לסטודנטים במסלול דו-חוגי, שהחוג השני שלהם הוא תחום דעת הנלמד בבית הספר העל-יסודי. התוכנית מאפשרת קבלת תעודת הוראה בתחום דעת מסוים. סטודנט הלומד בתוכנית ירכוש ידע מעמיק ומקיף בתחומים המהווים בסיס לכל העוסק בחינוך, כמו היבטים פסיכולוגיים, פילוסופיים וסוציולוגיים של החינוך, ותחומים כלליים של למידה והוראה. בנוסף לכך, הסטודנט יקבל הכשרה תיאורטית ומעשית להוראה בתחום דעת ספציפי, המקנה לו תעודת הוראה בתחום הדעת, אותו הוא לומד כחוג השני שלו.

משך הלימודים: שלוש שנים

תחומי הדעת בהם ניתן ללמוד לתעודת הוראה*: אזרחות (מדעי המדינה ומשפטים), אמנות (אמנות יצירה ותולדות האמנות), אנגלית, גיאוגרפיה, היסטוריה (תולדות ישראל, היסטוריה כללית, לימודי המזרח התיכון והאסלאם, ולימודי ישראל), לשון עברית, מוסיקה, ספרות (ספרות עברית והשוואתית), ערבית שפת אם, ותיאטרון.

* פתיחת תכניות הלימוד בתחומי הדעת השונים מותנית במספר המתקבלים.

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: בפני בוגרי החוג נפתחות דלתות תעסוקתיות בתחום החינוך, ההוראה ועוד.