לימודי תואר ראשון במתמטיקה

 

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי ודו חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן | אתר החוג

תואר במתמטיקה מציע מגוון תוכניות לימוד מצויינות במסלול חד חוגי ובשילוב עם לימודי מחשב.

תלמידים יכולים ללמוד בתוכנית חד חוגית או דו חוגית. בתוכניות החד חוגיות הלימודים בתחום הנלמד מעמיקים יותר. בתכנית הדו חוגית התלמיד לומד תוכנית בסיסית במתמטיקה, וחוג לימודים נוסף המוצע באוניברסיטה. ישנן מספר תוכניות דו חוגיות מיוחדות המתואמות עם חוגים אחרים.

מלגות תוענקנה לתלמידים בעלי פסיכומטרי 660 לפחות*.

*לתשומת ליבכם, למשלמים ראשונים תינתן עדיפות בקבלת המלגה. מספר המלגות שיינתנו ואופן מתן המלגות כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה, ואין בפרסום זה משום התחייבות להענקת מלגות כלשהן.
פרטים מלאים באתר דיקנאט הסטודנטים – היחידה למלגות.

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון במתמטיקה באוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

 1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.
 2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".

 3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון בעברית (למידע נוסף והרשמה לבחינה לחץ כאן

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

 • ציון משוקלל 640
 • דרישות חוגיות - בגרות מתמטיקה 4 יח"ל 80 או 5 יח"ל 70 ומעלה
 • למחשבון סיכויי הקבלה לחץ כאן.
 1. עמידה באחד מהקריטריונים הבאים: 
 • תעודת בגרות מלאה עם 5 יח"ל במתמטיקה בציון 75 לפחות או 4 יח"ל בציון 90 לפחות.
 • סיום בהצלחה של המכינה של אוניברסיטת חיפה עם המלצה של רכזת המתמטיקה במכינה. 
 1. ראיון אישי.
 2. בתום הסמסטר הראשון בתכנית, לקראת הקבלה לתואר ראשון, התלמידים יידרשו לעמוד בחובת אנגלית (סף קבלה: ציון 85) ובחובת עברית (בחינת יע"ל בציון 120 ומעלה). 

המתקבלים למסלול זה יידרשו ללמוד בסמסטר הראשון את שלושת הקורסים הבאים ולהשיג בהם ציון 55 לפחות.

 • חשבון אינפיניטסימלי א' (210.1115).
 • אלגברה ליניארית א' (210.1215).
 • מתמטיקה דיסקרטית (210.1515).

תלמידים שישיגו את הציון הנדרש בשלושת הקורסים יוכלו להתקבל לתואר ראשון (דו חוגי או חד חוגי) בסמסטר שלאחר מכן. הקורסים שלמדו בסמסטר הראשון והשיגו בהם ציון עובר יהוו חלק מהתואר.  

קבלת בוגרי המכינה של אוניברסיטת חיפה ללא מבחן פסיכומטרי-תשפ"ד

מסלול קדם תואר:

עמידה באחד מהקריטריונים הבאים:א. תעודת בגרות מלאה עם 5 יח"ל במתמטיקה בציון 75 לפחות או 4 יח"ל בציון 90 לפחות.ב. סיום בהצלחה של המכינה של אוניברסיטת חיפה עם המלצה של רכזת המתמטיקה במכינה.

 2.ראיון אישי.

3.בתום הסמסטר הראשון בתכנית, לקראת הקבלה לתואר ראשון, התלמידים יידרשו לעמוד בחובת

אנגלית -סף קבלה: ציון 85 חובת עברית בחינת יע"ל בציון 120 ומעלה, ובתנאים הקבלה הכלל-אוניברסיטאיים האחרים.

לתשומת ליבכם: ניתן להתקבל למסלול זה גם ללא מבחן פסיכומטרי.

במסגרת מסלול זה התלמידים יידרשו ללמוד בסמסטר הראשון את שלושת הקורסים הבאים ולהשיג בהם ציון 55

לפחות:א. חשבון אינפיניטסימלי א' 210.1115

ב. אלגברה ליניארית210.1215

ג. מתמטיקה דיסקרטית  210.1515

תלמידים שישיגו את הציון הנדרש בשלושת הקורסים יוכלו להתקבל לתואר ראשון -דו חוגי או חד חוגי

*אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות.

**תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה


אפשרות לאפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה על פי התנאים המפורטים באתר האוניברסיטה הפתוחה.

עדכון אתר: 31.01.2023

תואר במתמטיקה מציע מגוון תוכניות לימוד:

 • .B.Sc במתמטיקה טהורה – חד חוגי
 • .B.Sc במתמטיקה עם לימודי מחשב – חד חוגי
 • .B.Sc במתמטיקה – דו חוגי
 • .B.Sc במתמטיקה – דו חוגי מתואמת עם החוג לכלכלה (לא ייפתח בתשפ"ב סמסטר ב')
 • .B.Sc במתמטיקה – דו חוגי מתואמת עם החוג למדעי המחשב 
 • מסלול ייחודי לעתודאים

אפשרויות תעסוקה בסיום לימודי תואר במתמטיקה: בפני בוגרי החוג נפתחות דלתות תעסוקתיות בתחום החינוך, ההוראה, חברות היי-טק ועוד.

למידה הוראה והדרכהסטטיסטיקהמדעי המחשבביולוגיהמערכות מידע