לימודי תואר ראשון במוסיקה

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד-חוגי או דו-חוגי | נלמד בקמפוס הכרמל | שם התואר: .B.A במוסיקה | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה | אתר החוג

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו**.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

 1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה
 2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".
 3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט או סיווג) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה לקבלה מן המניין הוא 120. ברוב החוגים ניתן להתקבל על תנאי עם ציון 90-119. בנוסף ישנם חוגים הדורשים רמת עברית גבוהה יותר בעת הקבלה על תנאי, או דורשים רמת פטור או גבוה מכך בעת הקבלה.

   

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

 • ציון משוקלל 525 או תנאי קבלה מיוחדים בפקולטה למדעי הרוח
 • ראיון אישי – בריאיון האישי תיערך היכרות עם המועמד. זהו מרכיב עיקרי בשיקולים לקבלה ללימודים בחוג.
 • בחינה עיונית – תיבחן התמצאותו של המועמד בתשתית התיאורטית הבסיסית: זיהוי של מבחר תווים הרשומים במפתח סול ובמפתח פה, סימני היתק, סולמות, מרווחים מלודיים והרמוניים, משולשים (מג'וריים, מינוריים, מוקטנים ומוגדלים), ערכים ריתמיים בסיסיים וצירופיהם השונים, משקלים ומקצבים לסוגיהם, מונחי מוסיקה בסיסיים (טריולה, דינמיקה, טמפו, ארטיקולציה, מעגל הקווינטות ומעגל הקווארטות וכיו"ב).
  זיהוי על פי שמיעה של צלילים בודדים, מרווחים מלודיים יסודיים בעלייה ובירידה, מרווחים הרמוניים, משולשים (מג'וריים, מינוריים, מוקטנים ומוגדלים), סולמות מג'וריים ומינוריים וסולמות של מקאמאת נפוצים (ראסת, ביאת, נהוונד ועג'ם), תבניות ריתמיות פשוטות ומורכבות. חזרה בשירה או בתיפוף על כל אלה.
 • בחינה מעשית – במבחן המעשי יציג המועמד את ניסיונו וכישוריו בעשייה המוסיקלית (נגינה, זמרה, הלחנה) בתרבות המוסיקלית שבמסגרתה התפתח ו/או בכל תרבות מוסיקלית אחרת
  הערה: מכינת קיץ חוגית- מועמדים אשר ידרשו להשתתף במכינת קיץ של החוג (פרטים מלאים באתר החוג) התאמתם תבחן במהלך המכינה החוגית.
 • למחשבון סיכויי הקבלה לחץ כאן
 • קבלת בוגרי המכינה של אוניברסיטת חיפה ללא מבחן פסיכומטרי-תשפ"ד

  ממוצע ציונים במכינת מדעי החברה והרוח :75 ומעלה.

 • בחינת כניסה חוגית. מכינת יום של אוניברסיטת חיפה 

תנאי קבלה ללא פסיכומטרי לבעלי תעודת בגרות***: 
הקבלה ללא פסיכומטרי, בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים כמפורט לעיל, כמו כן, המועמדים ידרשו לעמוד במבחן קבלה חוגי- מעשי ועיוני ובראיון קבלה (פרטים מלאים באתר החוג). הקבלה ללימודים תהיה על תנאי. המועמדים שהתקבלו במסלול זה ידרשו לעמוד בממוצע 70 לפחות בקורסי הליבה של החוג, בתום שנה א' (פרטים מלאים באתר החוג).

תנאי קבלה לבעלי תואר אקדמי
בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר, המעוניינים ללמוד תואר ראשון בחוג לאומנות יצירה, יידרשו לעמוד בדרישות הבאות:
זכאות לתואר ממוסד אקדמי מוכר
בחינה חוגית
ראיון חוגי


**אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות.
***תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה 

עריכת אתר: 11.01.2023

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: השתלבות באנסמבלים, תזמורות ולהקות. עבודה בתיאטראות, הוראת המוסיקה (לבעלי תעודת הוראה) והקלטה ויצירה מקורית.