לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון במוסיקה

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: דו חוגי וחד חוגי | סטטוס הרשמה: פתוח להרשמה לסמסטר א' לשנה"ל תשפ"ג | אתר החוג