לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בחינוך מיוחד

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: דו חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן |  אתר החוג