לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון במוסיקה

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: דו חוגי וחד חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן | אתר החוג