לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בייעוץ והתפתחות האדם

משך הלימודים: 3 שנים (עם האפשרות לתואר ראשון בשנתיים) | מתכונת הלימודים: דו חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן  |  אתר החוג