לימודי תואר ראשון -בסוציולוגיה

 

משך הלימודים: 3 שנים, תכנית תואר ראשון בשנתיים(לא נפתח להרשמה בסמסטר ב') | מתכונת הלימודים: חד חוגי ודו חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן  | אתר החוג

החוג לסוציולוגיה מציע התבוננות מעמיקה בחברה האנושית, ביחסים ההדדיים בין בני-אדם, באופן בו הם בונים את עולמם וגם משנים אותו, ובמשמעות שיש למסגרותיהם המאורגנות. החוג מספק לתלמידיו ידע מעמיק במגוון רחב של נושאים חברתיים הקשורים בתרבות, בכלכלה ובפוליטיקה. כל זאת ביחס לתהליכים גלובליים ומקומיים כאחד. בין הנושאים הנלמדים בחוג, ריבוד ואי שוויון חברתי; צבא, חברה ופוליטיקה; מלחמות ישראל; החברה הערבית; יחסים להט"בים; חקר ארגונים, ארגוני עבודה ויחסי עבודה, עוני ומדיניות רווחה, יחסים משפחתיים, רשתות חברתיות, וכדומה.

ניתן להירשם לתכנית "תואר ראשון בשנתיים". במסגרת תכנית זו ניתן לסיים תואר ראשון במהלך שנתיים בלבד (כולל לימודים בסמסטר קיץ).

מלגות תוענקנה לתלמידים בעלי פסיכומטרי 600 לפחות*.

*לתשומת ליבכם, למשלמים ראשונים תינתן עדיפות בקבלת המלגה. מספר המלגות שיינתנו ואופן מתן המלגות כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה, ואין בפרסום זה משום התחייבות להענקת מלגות כלשהן.
פרטים מלאים באתר דיקנאט הסטודנטים - היחידה למלגות.

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

 1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.
 2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".

 3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון בעברית (למידע נוסף והרשמה לבחינה לחץ כאן).

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

 • ציון משוקלל: 540 בלימודי יום
 • ציון משוקלל 500 בלימודי ערב
 • יע"ל בציון 110 לפחות
 • תכנית תואר ראשון בשנתיים :
  - סכם 540
  - אנגלית ברמה "בסיסי" לפחות
  - יעל 120 לפחות 
 • הערה: מכינת קיץ חוגית- מועמדים אשר ידרשו להשתתף במכינת קיץ של החוג (פרטים מלאים באתר החוג) התאמתם תבחן במהלך מכינת הקיץ החוגית.
 • אפיק מעבר מיוחד לבוגרי מכינה של אוניברסיטת חיפה לתואר ראשון ללא מבחן  פסיכומטרי 

 •  
 • למחשבון סיכויי הקבלה לחץ כאן

תנאי קבלה ללא פסיכומטרי לבעלי תעודת בגרות** בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים: 

 1. תתאפשר קבלה לתואר ראשון- עבור מועמדים בעלי נתונים
  בגרות מלאה בממוצע 90 לפחות. 4 יחידות באנגלית בממוצע 85. או 5 יחידות בממוצע 60 לפחות.
  רמת עברית נדרשת -בחינת יע"ל 110 לפחות או בחינה אוניברסיטאית מקבילה, או סיום בהצלחה של קורס אוריינות אוניברסיטאי (קבלה על תנאי)
 2. תתאפשר קבלה למסלול קדם תואר ראשון- עבור מועמדים בעלי נתונים
  בגרות מלאה בממוצע 90 לפחות
  רמת עברית נדרשת -בחינת יע"ל 110 לפחות או בחינה אוניברסיטאית מקבילה, או סיום בהצלחה של קורס אוריינות אוניברסיטאי (קבלה על תנאי)

במסלול חד-חוגי על התלמיד ללמוד 3 קורסי חובה של שנה א':

1. מבוא לסוציולוגיה (4 נקודות זכות, 51 ציון מעבר)

2. יסודות מחקר חברתי (4 נקודות זכות, 51 ציון מעבר)

3. סטטיסטיקה לסוציולוגים א' (4 נקודות זכות, 51 ציון מעבר)

במסלול דו-חוגי על התלמיד ללמוד 2 קורסי חובה של שנה א':

1. מבוא לסוציולוגיה (4 נקודות זכות, 51 ציון מעבר)

2. יסודות מחקר חברתי (4 נקודות זכות, 51 ציון מעבר)

כישלון בקורס אחד, לא יאפשר קבלה לתואר.

באם יעמוד המועמד בציונים הנדרשים בקורסי הקדם, יוכל להתקבל לתואר ראשון בסמסטר שלאחר מכן. הקורסים שילמדו יהוו חלק מהתואר.


* אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות.

קבלת בוגרי המכינה של  אוניברסיטת חיפה  ללא מבחן פסיכומטרי-תשפ"ד

ממוצע ציונים במכינת מדעי החברה והרוח :  85 ומעלה

 רמת סיווג עברית: ציון  במבחן יע"ל:  110 ומעלה (לחייבים במבחן ידע בעברית)

**תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה

עדכון אתר: 15.01.2023

סטודנטים בוגרים של החוג לסוציולוגיה יכולים לעסוק במגוון תחומים ותפקידים הדורשים ידע ובסיס במדעי החברה. תפקידים בארגונים, כמו: מוסדות המדינה, מוסדות ציבוריים, מוסדות חברתיים עם ובלי מטרות רווח, מוסדות להשכלה גבוהה, ועוד. בנוסף, בוגרי החוג יוכלו להשתלב בתחום ההוראה והחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.