לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון במערכות מידע

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי/דו חוגי | סטטוס הרשמה: פתוח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג. | אתר החוג