לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון במדעי המדינה

משך הלימודים: 3 שנים , תואר ראשון בשנתיים | מתכונת הלימודים: דו חוגי וחד חוגי | סטטוס הרשמה: פתוח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג. | אתר החוג