לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תכנית "אופקים" ב"א מצטיינות ומצטיינים

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: דו חוגי | סטטוס הרשמה: פתוח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג |אתר החוג

משפטיםפסיכולוגיהשפה וספרות אנגלית, פילוסופיהכלכלה