לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תכנית “אופקים” ב”א מצטיינות ומצטיינים

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: דו חוגי | סטטוס הרשמה:  ההרשמה לסמסטר א תשפ”א סגורה. ההרשמה לשנת תשפ”ב תחל ב 17.01.21  אתר החוג

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

 1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה
 2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ”יר, בחינת אמי”רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון באנגלית (למידע נוסף והרשמה לבחינה לחץ כאן). רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה טרום בסיסי א’.
 3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע”ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה”ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון בעברית ((למידע נוסף והרשמה לבחינה לחץ כאן).

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

 • ציון משוקלל 720
 • ראיון חוגי
 • אנגלית ברמת “פטור”
 • יע”ל בציון 120 עבור מועמדים שלמדו בבית ספר בו שפת ההוראה לא היתה אנגלית
 • מידע נוסף ניתן באתר החוג
 • למחשבון סיכויי קבלה לחץ כאן

תנאי קבלה ללא פסיכומטרי לבעלי תעודת בגרות**: 

 • אם תתקיים הבחינה הפסיכומטרית בקיץ, היא תהיה חובה לכל המועמדות והמועמדים שיפנו מרגע פרסומהּ ואילך. 
 • תנאי קבלה ללא פסיכומטרי (במידה ולא תתקיים בחינה פסיכומטרית בקיץ הקרוב)- לבעלי ממוצע בגרות של 101 לפחות, יתקיים מיון  בשני שלבים:
  שלב א’-כתיבת מטלה (פרטים מלאים באתר החוג) מועמדים שיצליחו במטלה, ימשיכו לשלב ב’- המיון הרגיל של החוג (חיבור עיוני + ראיון). 

* אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות או יהיו שינויים הקשורים במשבר הקורונה והיציאה ממנו.

**תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה

הלימודים מתקיימים במסלול הדו-חוגי בשילוב עם מגוון רחב של חוגים.

תכנית מדעי הרוח הדיגיטליים בשילוב עם החוג למערכות מידע. יש לעמוד בתנאי הקבלה של שני החוגים (מידע נוסף באתריה החוגים)

תכנית משולבת עם משפטים – תלמידים הלומדים בתוכנית אופקים יהיו פטורים מהמקצועות הבאים בפקולטה למשפטים: מקצועות בחירה לא-משפטיים (20 נקודות זכות) ושיעורי בחירה וסדנאות משפטיים בהיקף של 10 נקודות זכות. הלמידים ילמדו במקביל בשני החוגים לתואר ראשון במשפטים ולתואר ראשון למצטיינים.

תכנית “אופקים” עובדת בשיתוף פעולה עם תכנית “חכמה” לשינוי חברתי

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: התכנית מאפשרת לתלמידים להשתלב במחקר ובפעילות חברתית למען הקהילה, לצד הרחבת אופקים ויצירת הקשרים מחקריים מגוונים.

משפטיםפסיכולוגיהשפה וספרות אנגלית, פילוסופיהכלכלה