לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בחוגים למחשבת ישראל והיסטוריה של עם ישראל

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי ודו חוגי | סטטוס הרשמה:  פתוח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג.|  אתר החוג