לימודי תואר ראשון במחשבת ישראל והיסטוריה של עם ישראל

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי ודו חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן |  אתר החוג

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

 1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.
 2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".

 3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון בעברית (למידע נוסף והרשמה לבחינה לחץ כאן).

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

 • ציון משוקלל 500 או עמידה בתנאי קבלה מיוחדים לפקולטה למדעי הרוח
 • קבלת בוגרי המכינה של אוניברסיטת חיפה ללא מבחן פסיכומטרי-תשפ"ד

  מסלול רגיל

  ממוצע ציונים במכינת מדעי החברה והרוח  :  75 ומעלה.

  מסלול קדם תואר- ממוצע ציונים 75 ומעלה.

  מסלול קדם תואר–                                        מסלול דו חוגי-  שני קורסים בממוצע מעל 75.

  מסלול חד חוגי- שלושה קורסים בממוצע מעל 75.

  מכינת יום של אוניברסיטת חיפה

תנאי קבלה ללא פסיכומטרי לבעלי תעודת בגרות**: 

בעלי תעודת בגרות יוכלו להתקבל למסלול של קדם תואר ראשון וידרשו ללמוד שני קורסים אותם ילמדו במהלך הסמסטר בציון 75.

עבור המסלול הדו חוגי, המועמדים יידרשו ללמוד 2 קורסים שייקבעו על ידי החוג.

עבור מסלול החד חוגי, המועמדים יידרשו ללמוד 3 קורסים שייקבעו על ידי החוג.

*אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות.

**תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה 


אפשרות לאפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה על פי התנאים המפורטים באתר האוניברסיטה הפתוחה.

 

בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר, המעוניינים ללמוד תואר ראשון בחוג להיסטוריה של עם ישראל או מחשבת ישראל , יידרשו לעמוד בדרישות הבאות:

ממוצע תואר 70 לפחות

   • היסטוריה של עם ישראל
   • מחשבת ישראל

   תלמידי החוג יכולים לבחור במתכונת לימודים חד חוגית או דו חוגית.

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: בתחום ההוראה (לבעלי תעודת הוראה), מחקר והמשך לימודים לתואר שני.