לימודי תואר ראשון בלימודי אסיה

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי ודו חוגי | סטטוס הרשמה:  למועדי הרשמה לחץ כאן  | אתר החוג

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

  1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.
  2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".
  3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט או סיווג) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה לקבלה מן המניין הוא 120. ברוב החוגים ניתן להתקבל על תנאי עם ציון 90-119. בנוסף ישנם חוגים הדורשים רמת עברית גבוהה יותר בעת הקבלה על תנאי, או דורשים רמת פטור או גבוה מכך בעת הקבלה.

     

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

  • ציון משוקלל 530 או תנאי קבלה מיוחדים של הפקולטה למדעי הרוח
  • ראיון למסלול עסקים באסיה
  • תנאי קבלה מיוחדים
  • הערה: מכינת קיץ חוגית- מועמדים אשר ידרשו להשתתף במכינת קיץ של החוג (פרטים מלאים באתר החוג) התאמתם תבחן במהלך מכינת הקיץ החוגית.

קבלת בוגרי המכינה של אוניברסיטת חיפה ללא מבחן פסיכומטרי-תשפ"ד
מסלול רגיל: ממוצע ציונים במכינת מדעי החברה והרוח :   90 ומעלה.ציון  בכל אחד מהקורסים  במכינה אינו נמוך מ-75.
מסלול קדם תואר: ממוצע ציונים במכינת מדעי החברה והרוח : 80 ומעלה.הקבלה לתכנית "עסקים באסיה" כרוכה, בנוסף, בראיון אישימכינה של אוניברסיטת חיפה לתואר ראשון ללא מבחן  פסיכומטרי 

תנאי קבלה ללא פסיכומטרי לבעלי תעודת בגרות**: 

החוג ללימודי אסיה מאשר רישום למועמדים למסלול אופק (קדם תואר ), לבעלי ממוצע בגרות 75 עם מינימום 4 יחידות אנגלית בציון 80 לפחות. המועמדים נדרשים להשלמת שלושה קורסים בחוג במסלול החד-חוגי או שני קורסים בחוג ושניים נוספים בחוג השני למועמדים למסלול הדו-חוגי בממוצע 75 ומינימום 70 בכל קורס בחירה בדרג 1 או בדרג 2 שמוצע בחוג – עד תום הסמסטר  מערכת החוג כאן.
קורסים אלה יוכרו למועמד במסגרת לימודיו במידה ויתקבל לחוג.

מחשבון סיכויי קבלה כאן

תנאי קבלה לבעלי תואר אקדמי
בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר, המעוניינים ללמוד תואר ראשון בחוג ללימודי אסיה, יידרשו לעמוד בדרישות הבאות:
ממוצע 80 לפחות בתואר הקודם
לתכנית עסקים באסיה – נדרש ראיון חוגי

*אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות.
**תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה 

עידכון אתר: 12.01.2023

מסלול חד חוגי
מסלול דו חוגי
תכנית עסקים באסיה
תכנית אופקים ולימודי אסיה – למצטיינים
מסלול כלכלה ולימודי אסיה
מסלול לימודי אסיה ומדעי המדינהתכנית משולבת עם משפטים תלמידים/ות בתואר ראשון במשפטים בשילוב החוג ללימודי אסיה יוכלו לקבל אישור לתחילת התמחות בעריכת-דין אם עמדו בכל הדרישות של האוניברסיטה והפקולטה בקשר ללימודים, וצברו 112 נקודות זכות בפקולטה למשפטים ו-30 נקודות זכות לפחות בחוג ללימודי אסיה. בסיום הלימודים, המותנה במילוי החובות בכל אחד מן החוגים, יקבלו תעודת בוגר במשפטים וחוג לאחר תואר בחוג ללימודי אסיה.

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: מחקר, תעסוקה במגזר הציבורי והפרטי, הוראה.