ציות להוראות הבריאות אינו קשור לאמון בממשלה

ציות להוראות הבריאות אינו קשור לאמון בממשלהמידת ההיענות של הציבור היהודי הלא חרדי והציבור הערבי בישראל להנחיות הקורונה אינה קשורה למידת האמון בממשלה או לשביעות הרצון של הציבור מטיפולה במגיפה.…

להמשך קריאהציות להוראות הבריאות אינו קשור לאמון בממשלה

שיעור התמותה הממוצע מקורונה במדינות המונהגות ע"י נשים נמוך משיעור התמותה הממוצע במדינות המונהגות ע"י גברים, אך רק במדינות המתאפיינות בתרבות לאומית בעלת סובלנות רבה לחוסר ודאות

שיעור התמותה הממוצע מקורונה במדינות המונהגות ע"י נשים נמוך משיעור התמותה הממוצע במדינות המונהגות ע"י גברים, אך רק במדינות המתאפיינות בתרבות לאומית בעלת סובלנות רבה לחוסר ודאותהאם נשים מנהיגות מתמודדות…

להמשך קריאהשיעור התמותה הממוצע מקורונה במדינות המונהגות ע"י נשים נמוך משיעור התמותה הממוצע במדינות המונהגות ע"י גברים, אך רק במדינות המתאפיינות בתרבות לאומית בעלת סובלנות רבה לחוסר ודאות

דווקא כשהם חיכו לעכבישים – הם פחדו פחות מעכבישים. הציפייה לפגוש עכבישים מביאה לירידה בהטיית הקשב, מה שמוביל לירידה בחרדה

דווקא כשהם חיכו לעכבישים – הם פחדו פחות מעכבישים. הציפייה לפגוש עכבישים מביאה לירידה בהטיית הקשב, מה שמוביל לירידה בחרדה דווקא כשהם חיכו לעכבישים – הם פחדו פחות מעכבישים. מחקר…

להמשך קריאהדווקא כשהם חיכו לעכבישים – הם פחדו פחות מעכבישים. הציפייה לפגוש עכבישים מביאה לירידה בהטיית הקשב, מה שמוביל לירידה בחרדה