קהילת אוניברסיטת חיפה משתתפת בצער המשפחות השכולות ומייחלת להחלמת הפצועים ולשיבה הביתה של הנעדרים והחטופים

קהילת אוניברסיטת חיפה משתתפת בצער המשפחות השכולות ומייחלת להחלמת הפצועים ולשיבה הביתה של הנעדרים והחטופים.

להמשך קריאהקהילת אוניברסיטת חיפה משתתפת בצער המשפחות השכולות ומייחלת להחלמת הפצועים ולשיבה הביתה של הנעדרים והחטופים

דף הבית מחלקת בטיחות

מחלקת בטיחות מחלקת בטיחות יצירת סביבת עבודה ולימודים בטוחה, מניעת תאונות ומחלות מקצוע, ניהול פעילות מדעית ומנהלתית בתנאים של בטיחות וללא פגיעה בחיי אדם סביבה בתאום עם הרשויות הממלכתיות. ניהול…

להמשך קריאהדף הבית מחלקת בטיחות

הנחיות פינוי מבנה

הנחיות פינוי מבנהעם הישמע הודעת הפינוי פעל כך: במקרה של שריפה אין להשתמש במעליותכבה את האורנתק מכשירי חשמלסגור חלונות ודלתות החדר ( אין לנעול את הדלתות )הימלט דרך דרכי מילוט…

להמשך קריאההנחיות פינוי מבנה

בטיחות בסדנאות ובתי מלאכה

מחלקת בטיחות בטיחות בסדנאות ובתי מלאכהבאוניברסיטת חיפה בתי מלאכה וסדנאות רבות כגון מסגריות, נגריות, נפוח זכוכית, מעבדות לאלקטרוניקה וחשמל,בתי מלאכה למכניקה עדינה וכדו'.עבודה בסדנאות ובתי מלאכה טומנת בחובה סיכון גדול, על…

להמשך קריאהבטיחות בסדנאות ובתי מלאכה

עבודת קבלנים

מחלקת בטיחות עבודת קבלניםאוניברסיטת חיפה, נעזרת בקבלנים ונותני שירותים שונים לביצוע עבודות באתריה.עבודת הקבלנים טומנת בחובה סיכונים רבים, הן בגלל אופי העבודה והן בגלל ההיכרות המועטה עם שטח העבודה וסביבתה.קבלנים…

להמשך קריאהעבודת קבלנים

בטיחות קרינה

מחלקת בטיחות בטיחות קרינה עבודה עם מקורות קרינה מייננת כרוכה בחשיפה לקרינה העלולה לגרום לנזקים בריאותיים.שמירה עלכלליבטיחותכמפורטבנוהלזה תאפשרעבודהבטוחהתוךהקטנתהסתברות לנזקעתידי.לפי תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות העובדים בקרינה מייננת), התשנ"ג-1992 ("תקנות קרינה"), מבצע ממונה…

להמשך קריאהבטיחות קרינה