פקולטות ויחידות אקדמיות אחרות

פקולטות ויחידות אקדמיות אחרותלשכת הרקטור ומזכירות אקדמיתהיחידה לקידום ההוראההרשות ללימודים מתקדמיםהפקולטה לחינוך הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמירהפקולטה למדעי הרוחהפקולטה למדעי הטבעהפקולטה למשפטיםהפקולטה למדעי הרווחה והבריאותבית הספר למנהל עסקיםהיחידה…

להמשך קריאה פקולטות ויחידות אקדמיות אחרות

קישורים שימושיים

לוח אירועים משרות וקורות חיים ייעוץ לימודי – תעסוקתי לימודי חוץ ולימודי המשך ניוזלטרמינהל תלמידיםמדור בוגריםמדור אישורים אישור הכרה באוניברסיטת חיפה כמוסד מוכר להשכלה גבוהה באנגליתאישור הכרה באוניברסיטת חיפה כמוסד מוכר…

להמשך קריאה קישורים שימושיים
סטודנטים
פורטל הסטודנטים

סטודנטים

הזמנת אישורים רישום סמסטריאלי לקורסים צפיה במערכת שעות לוח בחינות ותדפיסים נוספיםכניסה לפורטל מינהל תלמידים אגף מחשוב ומערכות מידע: מרכז שירות ותמיכה – סטודנטים מוקד התמיכה ב facebookטופס פתיחת קריאה…

להמשך קריאה סטודנטים

קרן הבוגרים של אוניברסיטת חיפה

  בוגר/בוגרת יקרים במיוחד בזמנים אלה, חשוב שכולנו נזכור כי אנו ערבים זה לזה. תן כתף, הרם תרומה למלגות וסייע לסטודנטים רבים יותר לסיים את לימודיהם בהצלחה. לא חייבים לתת…

להמשך קריאה קרן הבוגרים של אוניברסיטת חיפה

ועד מנהל

ועד מנהלהוועד המנהל אחראי על התווית מדיניות האוניברסיטה, קביעת האסטרטגיה שלה, פיקוח על המבנה הארגוני תאגידי שלה, וכן פיקוח על ניהול ענייניה ונכסיה.הוועד המנהל הינו גוף אופרטיבי, פעיל וזמין.לוועד המנהל…

להמשך קריאה ועד מנהל