אודות פורום נשים בקמפוס

חזוןמיעוט נשים בסגל הבכיר באקדמיה ובתחומי המדעים המדויקים וההנדסה במיוחד, מהווה תופעה כלל עולמית. נשים לומדות כיום לתארים מתקדמים בשיעורים גבוהים מתמיד, ובמקצועות רבים מספרן אף עולה על מספר הסטודנטים הגברים.…

להמשך קריאהאודות פורום נשים בקמפוס

מלגות

מלגותמידע בנושא מלגותלמידע בנושא מלגות לתואר שנילמידע בנושא מלגות לתואר שלישילמידע בנושא מלגות בתר דוקטורטלמידע בנושא מלגות בינלאומיות Internantional scholarshipsלמידע בנושא מלגות לנשיםלמידע בנושא מלגות בינלאומיות לנשיםמידע נוסף בנושא מלגות…

להמשך קריאהמלגות

מידע שימושי וקישורים

מידע שימושי וקישורים1. יודעת- מרכז ידע בנושא נשים ומגדר בישראל2. המועצה לקידום נשים במדע3. איגוד נשים אקדמאיות בישראל4. פורום נשים בעסקים5. שדולת הנשים בישראל6. אתר "עובדות"- האתר לזכויות העובדת7. Women in Genome Sciences8. האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר…

להמשך קריאהמידע שימושי וקישורים

זכויות ונהלים

זכויות ונהליםכל זכות- זכויות סטודנטים הוריםכל זכות- זכויות סטודנטיותסיוע לאמהות סטודנטיות במימון מעונות יום ומשפחתוניםאתר משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים להגשת בקשה לסיוע במימון מעונות יום ומשפחתוניםהתאחדות הסטודנטים והסטודנטייות הארציתהמועצה…

להמשך קריאהזכויות ונהלים