טפסי מחלקת שירותי תלמיד ושכר-לימוד

טפסי מחלקת שירותי תלמיד ושכר-לימודטופס הרשאה לחיוב חשבוןטופס השלמת שכר לימוד למינימום מאתיים אחוז שכר לימוד לתלמידי התואר השניטופס השלמת שכר לימוד למינימום שכר לימוד לתלמידי התואר הראשוןטופס שינוי פרטים…

להמשך קריאהטפסי מחלקת שירותי תלמיד ושכר-לימוד

הפרשי הצמדה

הפרשי הצמדהגובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ג והתשלומים הנלווים הינם במחירי מדד יולי 2022 ועתידים להתעדכן בהתאם למדד המחירים לצרכן,  המתפרסם אחת לחודש (בדרך כלל ב-15 לכל חודש). ההצמדה הנה על פי חוק ואיננה…

להמשך קריאההפרשי הצמדה

קנס עבור אי הופעה למועד בחינה מיוחד

קנס עבור אי הופעה למועד בחינה מיוחדתלמיד, שאושרה לו בחינה במועד חריג ולא הופיע לבחינה, מבלי להודיע על כך לפחות 5 ימים מראש, יוטל עליו קנס כספי בגובה 122 שקלים…

להמשך קריאהקנס עבור אי הופעה למועד בחינה מיוחד

קנס עבור אי רישום / הופעה לבחינה מועד ב'

קנס עבור אי רישום / הופעה לבחינה מועד ב'על כל הסטודנטים המבקשים להיבחן במועד ב' חלה חובת רישום מוקדם למועד ב'.סטודנט אשר יגיע לבחינה במועד ב' בלי שנרשם מראש לא…

להמשך קריאהקנס עבור אי רישום / הופעה לבחינה מועד ב'

קנס עבור המחאה / הוראת קבע חוזרת

קנס עבור המחאה / הוראת קבע חוזרתשילם תלמיד תשלום כלשהו מתשלומי שכר לימוד בהמחאה או בהוראת קבע אשר חזרה בלא שנפרעה והאוניברסיטה חויבה בסכום ההמחאה/הוראת קבע – ישלם התלמיד, מיד,…

להמשך קריאהקנס עבור המחאה / הוראת קבע חוזרת

קנס עבור הקלדת מערכת שיעורים באיחור

קנס עבור הקלדת מערכת שיעורים באיחורתלמיד אשר יקליד את מערכת השיעורים שלו לאחר תחילת שנת הלימודים (23.10.2022 ואילך) ישלם דמי איחור בסך 138 שקלים חדשים צמוד למדד יולי 2022.

להמשך קריאהקנס עבור הקלדת מערכת שיעורים באיחור

הפקת אישורים

הפקת אישוריםכל תלמיד רשאי להזמין עד 6 אישורים בשנה אקדמית ללא תשלום מתוך האישורים הבאים:אישור תלמיד, אישור ציונים, אישור גובה שכ"ל, אישור מערכת שיעורים ואישור בחינות (מלבד אישור הבחינות המופק…

להמשך קריאההפקת אישורים

חברות באגודת הסטודנטים

חברות באגודת הסטודנטים וביטוח תאונות אישיותחברות באגודת הסטודנטיםתשלום דמי חברות באגודת הסטודנטים הינו תשלום רשות לאגודת הסטודנטים בגין שירותים הניתנים על ידה: שירות עו"ד – ייעוץ ומתן הצהרות, שירות רכז…

להמשך קריאהחברות באגודת הסטודנטים

סיורים לימודיים

סיורים לימודייםתלמידי החוגים לימודי המזרח התיכון והאסלאם חד חוגי, לימודי ישראל, גאוגרפיה ולימודי הסביבה, ארכיאולוגיה, ציוויליזציות ימיות וניהול משאבי טבע וסביבה ובתכנית הבינלאומית בקיימות (Global Green MBA) מחוייבים בשכר הלימוד…

להמשך קריאהסיורים לימודיים