רעידת האדמה שהחריבה את הארמון הכנעני בתל כברי מלפני 3700 שנים

רעידת האדמה שהחריבה את הארמון הכנעני בתל כברי מלפני 3700 שניםבשנים האחרונות חשפו חוקרים מvאוניברסיטה ואוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון בתל כברי ארמון כנעני מפואר מלפני כ-3800 שנים: אולמות מפוארים, מרתפי יינות…

להמשך קריאה רעידת האדמה שהחריבה את הארמון הכנעני בתל כברי מלפני 3700 שנים

“משמח לשוחח” – מסייעים לאזרחים וותיקים בודדים להפיג את הבדידות

"משמח לשוחח" – מסייעים לאזרחים וותיקים בודדים להפיג את הבדידותדווקא בימים אלה לא שוכחים את האזרחים הוותיקים שלנו. במטרה לסייע למצוקתם של אזרחים ותיקים נחנך בשכונת נווה שאנן בחיפה ספסל…

להמשך קריאה “משמח לשוחח” – מסייעים לאזרחים וותיקים בודדים להפיג את הבדידות

ספר הילדים הראשון בשפת הסימנים הישראלית בנושא הקורונה עלה לאוויר

ספר הילדים הראשון בשפת הסימנים הישראלית בנושא הקורונה עלה לאוויר חלק גדול מההורים נתקל בקושי רב להסביר לילדיהם הקטנים את המשמעות של מגפת הקורונה. אצל ילדים חרשים – רובם הגדול…

להמשך קריאה ספר הילדים הראשון בשפת הסימנים הישראלית בנושא הקורונה עלה לאוויר

טפסי מחלקת שירותי תלמיד ושכר-לימוד

טפסי מחלקת שירותי תלמיד ושכר-לימודטופס הרשאה לחיוב חשבוןטופס השלמת שכר לימוד למינימום מאתיים אחוז שכר לימוד לתלמידי השניטופס השלמת שכר לימוד למינימום שכר לימוד לתלמידי הראשוןטופס שינוי פרטים אישיים

להמשך קריאה טפסי מחלקת שירותי תלמיד ושכר-לימוד

הפרשי הצמדה

הפרשי הצמדהגובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א והתשלומים הנלווים הינם במחירי מדד יולי 2020 ועתידים להתעדכן בהתאם למדד המחירים לצרכן,  המתפרסם אחת לחודש (בדרך כלל ב-15 לכל חודש). ההצמדה הנה על פי חוק ואיננה…

להמשך קריאה הפרשי הצמדה

ריבית פיגורים

ריבית פיגוריםכל תשלום על חשבון שכר הלימוד ו / או תשלומים נוספים, אשר לא שולמו במועד ובמלואם, יישאו ריבית פיגורים מהמועד הקבוע לתשלום ועד מועד תשלומם בפועל, כל זאת כפי…

להמשך קריאה ריבית פיגורים

קנס עבור אי הופעה למועד בחינה מיוחד

קנס עבור אי הופעה למועד בחינה מיוחדתלמיד, שאושרה לו בחינה במועד חריג ולא הופיע לבחינה, מבלי להודיע על כך לפחות 5 ימים מראש, יוטל עליו קנס כספי בגובה 114 ₪…

להמשך קריאה קנס עבור אי הופעה למועד בחינה מיוחד

קנס עבור אי רישום / הופעה לבחינה מועד ב’

קנס עבור אי רישום / הופעה לבחינה מועד ב'על כל הסטודנטים המבקשים להיבחן במועד ב' חלה חובת רישום מוקדם למועד ב'.סטודנט אשר יגיע לבחינה במועד ב' בלי שנרשם מראש או…

להמשך קריאה קנס עבור אי רישום / הופעה לבחינה מועד ב’

קנס עבור המחאה / הוראת קבע חוזרת

קנס עבור המחאה / הוראת קבע חוזרתשילם תלמיד תשלום כלשהו מתשלומי שכר לימוד בהמחאה או בהוראת קבע אשר חזרה בלא שנפרעה והאוניברסיטה חויבה בסכום ההמחאה / הוראת קבע – ישלם…

להמשך קריאה קנס עבור המחאה / הוראת קבע חוזרת

קנס עבור הקלדת מערכת שיעורים באיחור

קנס עבור הקלדת מערכת שיעורים באיחור תלמיד אשר יקליד את מערכת השיעורים שלו לאחר תחילת שנת הלימודים (18.10.2020 ואילך) ישלם דמי איחור בסך 129 ₪ צמוד למדד יולי 2020.

להמשך קריאה קנס עבור הקלדת מערכת שיעורים באיחור