תואר שני בארכיאולוגיה

לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני תואר שני בארכיאולוגיהמשך הלימודים: מסלול עם תזה - שנתיים, מסלול ללא תזה - שנה אחת  | סטטוס הרשמה: פתוח להרשמה לסמסטר…

להמשך קריאה תואר שני בארכיאולוגיה

תואר שני בסיעוד

לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני תואר שני בסיעודמשך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה ; שלוש שנים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה: פתוח להרשמה לסמסטר א’…

להמשך קריאה תואר שני בסיעוד

תואר שני במתמטיקה

לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני תואר שני במתמטיקהמשך הלימודים: מסלול עם תזה - שלוש שנים, מסלול ללא תזה - שנתיים  | סטטוס הרשמה: פתוח להרשמה לסמסטר…

להמשך קריאה תואר שני במתמטיקה

תואר שני בנוירוביולוגיה

לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני תואר שני בנוירוביולוגיהמשך הלימודים: שנתיים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה:פתוח להרשמה לסמסטר א’ תשפ”ב  | אתר החוג אודות תנאי קבלה…

להמשך קריאה תואר שני בנוירוביולוגיה

תואר שני במערכות מידע

לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני תואר שני במערכות מידעמשך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה ; שלוש שנים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה: פתוח להרשמה לסמסטר…

להמשך קריאה תואר שני במערכות מידע

תואר שני במנהיגות ומדיניות בחינוך

לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני תואר שני במנהיגות ומדיניות בחינוךמשך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה; שלוש שנים במסלול עם תזה | סטטוס הרשמה: פתוח להרשמה לסמסטר…

להמשך קריאה תואר שני במנהיגות ומדיניות בחינוך

תואר שני במדעי המדינה

לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני תואר שני במדעי המדינהמשך הלימודים: תוכנית ללא תיזה - בשנה או בשנתיים, מסלול עם תיזה - שלוש שנים  | סטטוס הרשמה:…

להמשך קריאה תואר שני במדעי המדינה

תואר שני בלמידה, הוראה והדרכה

לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני תואר שני במדעי הלמידה וההוראהמשך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה; שלוש שנים במסלול עם תזה | סטטוס הרשמה: יפתח להרשמה לסמסטר…

להמשך קריאה תואר שני בלמידה, הוראה והדרכה

תואר שני בלימודי נשים ומגדר

לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני תואר שני בלימודי נשים ומגדרמשך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה; שלוש שנים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה: פתוח להרשמה לסמסטר…

להמשך קריאה תואר שני בלימודי נשים ומגדר

תואר שני בלימודי המזרח התיכון והאיסלאם

לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני תואר שני בלימודי המזרח התיכון והאסלאםמשך הלימודים: תוכנית ללא תיזה - שנתיים ; מסלול עם תיזה - שלוש שנים | סטטוס…

להמשך קריאה תואר שני בלימודי המזרח התיכון והאיסלאם