תואר שני בלימודי אסיה

לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני תואר שני בלימודי אסיהמשך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה ; שלוש שנים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה:  נפתח להרשמה לסמסטר…

להמשך קריאהתואר שני בלימודי אסיה

תואר שני בגאוגרפיה ולימודי סביבה

לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני תואר שני בגאוגרפיה ולימודי סביבהמשך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה ; שלוש שנים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה…

להמשך קריאהתואר שני בגאוגרפיה ולימודי סביבה

תואר שני בטכנולוגיות ימיות

לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני תואר שני בטכנולוגיות ימיותמשך הלימודים: שנתיים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר ב' תשפ"ג, החל מ 1.11.22  |…

להמשך קריאהתואר שני בטכנולוגיות ימיות

תואר שני בלמידה, הוראה והדרכה

לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני תואר שני בלמידה, הוראה והדרכהמשך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה ; שלוש שנים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה: יפתח להרשמה…

להמשך קריאהתואר שני בלמידה, הוראה והדרכה

תואר שני בכלכלה – חוגי לימוד ומסלולים | אוניברסיטת חיפה

לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני תואר שני בכלכלה משך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה ; שלוש שנים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר…

להמשך קריאהתואר שני בכלכלה – חוגי לימוד ומסלולים | אוניברסיטת חיפה

תואר שני במדעי המדינה

לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני תואר שני במדעי המדינהמשך הלימודים: תוכנית ללא תיזה - בשנה או בשנתיים, מסלול עם תיזה - שלוש שנים  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה…

להמשך קריאהתואר שני במדעי המדינה

תואר שני בלימודי נשים ומגדר

לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני תואר שני בלימודי נשים ומגדרמשך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה ; שלוש שנים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר…

להמשך קריאהתואר שני בלימודי נשים ומגדר

תואר שני בטיפול באומנויות

לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני תואר שני בטיפול באומנויותמשך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה ; שלוש שנים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר…

להמשך קריאהתואר שני בטיפול באומנויות

תואר שני בחוגים למחשבת ישראל והסטוריה של ע"י

לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני תואר שני בחוגים למחשבת ישראל והיסטוריה של ע"ימשך הלימודים: מסלול עם תזה - שלוש שנים, מסלול ללא תזה - שנתיים   |…

להמשך קריאהתואר שני בחוגים למחשבת ישראל והסטוריה של ע"י

תואר שני בחינוך מיוחד: חוגי לימוד ומסלולים | אוניברסיטת חיפה

לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני תואר שני בחינוך מיוחדמשך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה; שלוש שנים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א'…

להמשך קריאהתואר שני בחינוך מיוחד: חוגי לימוד ומסלולים | אוניברסיטת חיפה