לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני בגאוגרפיה ולימודי סביבה

משך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה ; שלוש שנים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה  לסמסטר ב' תשפ"ב  ב-1.11.2021 | אתר החוג .