המזכיר האקדמי

המזכיר האקדמי - ד״ר שרון לינק מופקד מטעם הרקטור על הטיפול בהיבטים המנהליים של ביצוע המדיניות האקדמית של האוניברסיטה. המזכיר האקדמי הוא מזכיר הסנאט.בעל תואר דוקטור מהפקולטה להנדסת תעשיה וניהול…

להמשך קריאההמזכיר האקדמי

מחלקת הסנאט

תפקידי המחלקה: ריכוז הוועדות האקדמיות של הסנאט: הוועדה המתמדת, ועדת החוקה, ועדת הספריה, ועדת המחשב, הוועדה ללימודי-חוץ, ועדת הקבלה הכלל-אוניברסיטאית, ועדת האתיקה, ועדת הוולפ"ח, וועדה לגמולי תפקיד. ועדות אד-הוק על-פי…

להמשך קריאהמחלקת הסנאט

החלטות ונהלים של ועדת החוקה של סנאט אוניברסיטת חיפה

ועדת החוקה של סנאט אוניברסיטת חיפההחלטות ונהליםהאם ניתן לפזר וועדת חיפושמיום 25.12.1996 בנושא "מעמדם של חברי סגל בחל"ת או בשבתון בכל הנוגע לבחירות לסנאט, לדיקן פקולטה ולראש חוג" מיום 4.4.2016 בנושא…

להמשך קריאההחלטות ונהלים של ועדת החוקה של סנאט אוניברסיטת חיפה

פרוטוקולים של ועדת החוקה של סנאט אוניברסיטת חיפה

ועדת החוקה של סנאט אוניברסיטת חיפהפרוטוקוליםבמסגרת שקיפות פעילותה של וועדת החוקה, הוועדה מפרסמת את כל הפרוטוקולים של דיוניה. להלן הקישורים לפי תאריכי הישיבה:פרוטוקול ועדת חוקה מיום 4.4.2021פרוטוקול ועדת חוקה מיום…

להמשך קריאהפרוטוקולים של ועדת החוקה של סנאט אוניברסיטת חיפה

חברות/י ועדת החוקה של סנאט אוניברסיטת חיפה

ועדת החוקה של סנאט אוניברסיטת חיפהחברות/י ועדת החוקה של סנאט אוניברסיטת חיפהלהלן רשימת חברי/ות הוועדה המכהנים:פרופ' ישראל איסי דורון: פרופ' מן המניין, החוג לגרונטולוגיה מדעי הזיקנה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.…

להמשך קריאהחברות/י ועדת החוקה של סנאט אוניברסיטת חיפה

ועדת החוקה של סנאט אוניברסיטת חיפה

ועדת החוקה של סנאט אוניברסיטת חיפהברוכים הבאים לאתר ועדת החוקה של סנאט אוניברסיטת חיפהועדת החוקה נבחרת על ידי חברות/י הסנאט, וסמכותה מעוגנת בתקנון האקדמי של האוניברסיטה כדלקמן:5.11 ועדת חוקה(א) הוועדה…

להמשך קריאהועדת החוקה של סנאט אוניברסיטת חיפה

ועדות הסנאט

ועדות הסנאטרשימת חברי הסנאט הועדה המתמדת ועדת מינויים ערעורים על מינויים ועדת חוקה (אתר הועדה)ועדת הספרייה ועדה ללימודי-המשך וללימודי-חוץ ראש רשות המשמעת הממונה על משמעת תלמידים והפוסקים ועדת הערעורים על…

להמשך קריאהועדות הסנאט

היחידה לתכנון אקדמי

בתאריך 5.11.1997 החליטה הוועדה המתמדת של האוניברסיטה על הקמת יחידה לתכנון אקדמי במטרה לספק למקבלי החלטות באוניברסיטה בסיס מידע לתכניות פיתוח ארוכות טווח. יחידה זו מהווה חלק מהמזכירות האקדמית וכוללת…

להמשך קריאההיחידה לתכנון אקדמי