המזכיר האקדמי

המזכיר האקדמי - ד״ר שרון לינק מופקד מטעם הרקטור על הטיפול בהיבטים המנהליים של ביצוע המדיניות האקדמית של האוניברסיטה. המזכיר האקדמי הוא מזכיר הסנאט.בעל תואר דוקטור מהפקולטה להנדסת תעשיה וניהול…

להמשך קריאה המזכיר האקדמי

מחלקת הסנאט

תפקידי המחלקה: ריכוז הוועדות האקדמיות של הסנאט: הוועדה המתמדת, ועדת החוקה, ועדת הספריה, ועדת המחשב, הוועדה ללימודי-חוץ, ועדת הקבלה הכלל-אוניברסיטאית, ועדת האתיקה, ועדת הוולפ"ח, וועדה לגמולי תפקיד. ועדות אד-הוק על-פי…

להמשך קריאה מחלקת הסנאט

החלטות ונהלים של ועדת החוקה של סנאט אוניברסיטת חיפה

ועדת החוקה של סנאט אוניברסיטת חיפההאם ניתן לפזר וועדת חיפושהחלטות ונהליםמיום 25.12.1996 בנושא "מעמדם של חברי סגל בחל"ת או בשבתון בכל הנוגע לבחירות לסנאט, לדיקן פקולטה ולראש חוג" מיום 4.4.2016 בנושא…

להמשך קריאה החלטות ונהלים של ועדת החוקה של סנאט אוניברסיטת חיפה

פרוטוקולים של ועדת החוקה של סנאט אוניברסיטת חיפה

ועדת החוקה של סנאט אוניברסיטת חיפהפרוטוקוליםבמסגרת שקיפות פעילותה של וועדת החוקה, הוועדה מפרסמת את כל הפרוטוקולים של דיוניה. להלן הקישורים לפי תאריכי הישיבה:פרוטוקול ועדת חוקה מיום 4.4.2021פרוטוקול ועדת חוקה מיום…

להמשך קריאה פרוטוקולים של ועדת החוקה של סנאט אוניברסיטת חיפה

חברות/י ועדת החוקה של סנאט אוניברסיטת חיפה

ועדת החוקה של סנאט אוניברסיטת חיפהחברות/י ועדת החוקה של סנאט אוניברסיטת חיפהלהלן רשימת חברי/ות הוועדה המכהנים:פרופ' ישראל איסי דורון: פרופ' מן המניין, החוג לגרונטולוגיה מדעי הזיקנה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.…

להמשך קריאה חברות/י ועדת החוקה של סנאט אוניברסיטת חיפה

ועדת החוקה של סנאט אוניברסיטת חיפה

ועדת החוקה של סנאט אוניברסיטת חיפהברוכים הבאים לאתר ועדת החוקה של סנאט אוניברסיטת חיפהועדת החוקה נבחרת על ידי חברות/י הסנאט, וסמכותה מעוגנת בתקנון האקדמי של האוניברסיטה כדלקמן:5.11 ועדת חוקה(א) הוועדה…

להמשך קריאה ועדת החוקה של סנאט אוניברסיטת חיפה

ועדות הסנאט

וועדות הסנטרשימת חברי הסנאט הועדה המתמדת ועדת מינויים ערעורים על מינויים ועדת חוקה (אתר הועדה)ועדת הספרייה ועדה ללימודי-המשך וללימודי-חוץ ראש רשות המשמעת הממונה על משמעת תלמידים והפוסקים ועדת הערעורים על…

להמשך קריאה ועדות הסנאט

היחידה לתכנון אקדמי

בתאריך 5.11.1997 החליטה הוועדה המתמדת של האוניברסיטה על הקמת יחידה לתכנון אקדמי במטרה לספק למקבלי החלטות באוניברסיטה בסיס מידע לתכניות פיתוח ארוכות טווח. יחידה זו מהווה חלק מהמזכירות האקדמית וכוללת…

להמשך קריאה היחידה לתכנון אקדמי