המערך לשיווק ולעידוד הרשמה

בשנת 2006 במסגרת לשכת הרקטור, הוקם המערך לשיווק ולעידוד הרשמה. תחומי  פעילות: שיווק ופרסום כלל אוניברסיטאי קמפיינים לעידוד הרשמהקמפיינים ייעודיים לחוגים אינטרנט, רדיו, שילוט חוצות ועיתונות, גלויות הפקת חומרים פרסומייםירידי…

להמשך קריאה המערך לשיווק ולעידוד הרשמה

מחלקת הסנאט

תפקידי המחלקה: ריכוז הוועדות האקדמיות של הסנאט: הוועדה המתמדת, ועדת החוקה, ועדת הספריה, ועדת המחשב, הוועדה ללימודי-חוץ, ועדת הקבלה הכלל-אוניברסיטאית, ועדת האתיקה, ועדת הוולפ"ח, וועדה לגמולי תפקיד. ועדות אד-הוק על-פי…

להמשך קריאה מחלקת הסנאט