יחידת רכש ולוגיסטיקה

אגף כספים ובקרהאגף רכש והתקשרויותאגף רכש והתקשרויות - תחומי פעילותמתן שירותי רכש בארץ ובחו"ל.ניהול מערך המכרזים.מתן שירותי היסעים ושליחויות.ניהול ותפעול מערך קטלוג הפריטים.מנהלה      בועז כרמל - ראש אגף רכש והתקשרויותטלפון:…

להמשך קריאהיחידת רכש ולוגיסטיקה

יחידת גזברות והשקעות

אגף כספים ובקרהיחידת גזברות והשקעותיחידת גזברות והשקעות – תחומי פעילות¨     ניהול השקעות האוניברסיטה בהתאם להנחיות ועדת ההשקעות.¨     ניהול תזרים המזומנים של האוניברסיטה.¨     קשר האוניברסיטה עם המערכת הבנקאית.¨     טיפול בחשבונות הבנקים…

להמשך קריאהיחידת גזברות והשקעות

יחידת חשבות

אגף כספים ובקרהיחידת חשבותיחידת חשבות – תחומי פעילות¨     עיבוד מאזנים חודשיים ועריכת דו"חות כספיים שנתיים של האוניברסיטה.¨     לקוחות האוניברסיטה (מממנים, שוכרים וכו') ורישום תקבולים.¨     ספקים, נותני שירות ואחרים (בארץ ובחו"ל)…

להמשך קריאהיחידת חשבות

יחידת תקציב ובקרה

אגף כספים ובקרהיחידת תקציב ובקרהתחומי פעילות¨     תכנון מסגרת התקציב הרגיל של האוניברסיטה, הכנת ספר התקציב ותכנית רב-שנתית והגשתם להנהלת האוניברסיטה, למוסדותיה ולות"ת /מל"ג.¨     תכנון תקציבי האוניברסיטה לסוגיהם השונים. תקציב רגיל/…

להמשך קריאהיחידת תקציב ובקרה

אודות האגף

אגף כספים ובקרה אחראי על הפעילות הכספית והתקציבית באוניברסיטת חיפה ועל הבקרה עליהן. האגף עוסק בניהול כספי האוניברסיטה, בתכנון תקציבי האוניברסיטה לסוגיהם ובביצוע תשלומים וגביה. האגף ממוקם במגדל אשכול -…

להמשך קריאהאודות האגף