TomaGrade מערכת לבדיקת בחינות סרוקות

TomaGrade הינה מערכת אינטרנטית לניהול וביצוע בדיקת מבחנים סרוקים. המערכת מאפשרת לבדוק בחינות סרוקות במחשב מכל מקום.המשתמש יכול לרשום הערות, לתת ציונים ולהעביר בחינות לטיפול לעוזרי ההוראה באופן אינטואיטיבי.  החל…

להמשך קריאהTomaGrade מערכת לבדיקת בחינות סרוקות

TomaSafe מערכת להפקדת בחינות וטופס הנחיות לבחינה

TomaSafe הינה מערכת אינטרנטית המאפשרת לחבר הסגל ההוראה להפקיד את שאלון הבחינה ואת טופס ההנחיות באופן נוח ומאובטח.החל משנה"ל תשע"ז סמסטר ב', הפקדת שאלוני הבחינה תתבצע רק דרך מערכת TomaSafe. הסבר…

להמשך קריאהTomaSafe מערכת להפקדת בחינות וטופס הנחיות לבחינה

יחידת רכש ולוגיסטיקה

אגף כספים ובקרהיחידת רכש ולוגיסטיקהיחידת רכש ולוגיסטיקה – תחומי פעילותמתן שירותי רכש בארץ ובחו"ל.ניהול מערך המכרזים.מתן שירותי היסעים ושליחויות.ניהול מערך הנכסים.ניהול בקרת המצאי .ניהול ותפעול מערך קטלוג הפריטים.ניהול ותפעול מחסני…

להמשך קריאהיחידת רכש ולוגיסטיקה

יחידת גזברות והשקעות

אגף כספים ובקרהיחידת גזברות והשקעותיחידת גזברות והשקעות – תחומי פעילות¨     ניהול השקעות האוניברסיטה בהתאם להנחיות ועדת ההשקעות.¨     ניהול תזרים המזומנים של האוניברסיטה.¨     קשר האוניברסיטה עם המערכת הבנקאית.¨     טיפול בחשבונות הבנקים…

להמשך קריאהיחידת גזברות והשקעות

יחידת חשבות

אגף כספים ובקרהיחידת חשבותיחידת חשבות – תחומי פעילות¨     עיבוד מאזנים חודשיים ועריכת דו"חות כספיים שנתיים של האוניברסיטה.¨     לקוחות האוניברסיטה (מממנים, שוכרים וכו') ורישום תקבולים.¨     ספקים, נותני שירות ואחרים (בארץ ובחו"ל)…

להמשך קריאהיחידת חשבות

יחידת תקציב ובקרה

אגף כספים ובקרהיחידת תקציב ובקרהתחומי פעילות¨     תכנון מסגרת התקציב הרגיל של האוניברסיטה, הכנת ספר התקציב ותכנית רב-שנתית והגשתם להנהלת האוניברסיטה, למוסדותיה ולות"ת /מל"ג.¨     תכנון תקציבי האוניברסיטה לסוגיהם השונים. תקציב רגיל/…

להמשך קריאהיחידת תקציב ובקרה

אודות האגף

אגף כספים ובקרה אחראי על הפעילות הכספית והתקציבית באוניברסיטת חיפה ועל הבקרה עליהן. האגף עוסק בניהול כספי האוניברסיטה, בתכנון תקציבי האוניברסיטה לסוגיהם ובביצוע תשלומים וגביה. האגף ממוקם במגדל אשכול -…

להמשך קריאהאודות האגף