יחידת שכר

אגף כספים ובקרהיחידת שכר – תחומי פעילות¨     חישוב שכר על מרכיביו השונים לעובדי האוניברסיטה בכל סוגי ההעסקה: סגל אקדמי, סגל מנהלי, סגל ארעי.¨     תשלומים למוסדות המס, לקרנות הפנסיה, קופות הגמל…

להמשך קריאהיחידת שכר