לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני בביולוגיה של האדם

משך הלימודים: מסלול עם תזה – שלוש שנים  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב- 23.01.2022 | אתר החוג