לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני בכלכלה

משך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה ; שלוש שנים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה: פתוח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ב  | אתר החוג