לימודי תואר שני במדעי הלמידה וההוראה

משך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה | שלוש שנים במסלול עם תזה | נלמד בקמפוס הכרמל | שם התואר: .M.A במדעי הלמידה וההוראה | סטטוס הרשמה: ההרשמה נפתחה ב-11.02.2024 | אתר החוג
 

מטרת הלימודים לתואר שני בחוג היא הרחבה והעמקה של הידע המחקרי והמעשי על למידה והוראה, דיון בסוגיות חינוך רלוונטיות על סדר היום הציבורי וכן בעתיד עולם החינוך. השאיפה היא להכשיר בוגרים שיקדמו מחקר חדשני על למידה והוראה, ועשייה חינוכית מובילה בתחומים אלה. הלימודים בחוג מעוגנים בתפיסה אינטגרטיבית של רכישת ידע עיוני ומעשי על למידה והוראה, כגון: למידה בסביבות למידה מוגברות טכנולוגיה, פדגוגיה מוטת עתיד, למידה פרופסיונאלית, תכנון לימודים, פיתוח פדגוגי של מערכות חינוך, פילוסופיה של החינוך, הוראת תחום הדעת. הלימודים מספקים בסיס אקדמי, מחקרי והתנסותי לעבודה במסגרות חינוכיות פורמאליות ובלתי פורמאליות. הלימודים מתנהלים בשני מסלולים: מסלול הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית ומסלול ללא עבודת גמר מחקרית.

ללמוד בראש שקט! מלגות ייחודיות באוניברסיטת חיפה 

 אנחנו רוצים להפנות את תשומת ליבך לשתי מלגות ייחודיות לאוניברסיטת חיפה: 

מלגת אהבת עולם המעניקה 2,000$ לכל שנת לימודים 
מלגת ג'ויס לנשים גם היא בסך 2,000$ לשנה 

 אוניברסיטת חיפה מציעה מגוון מלגות המפורטות כאן >> 

תואר ראשון בחינוך, בממוצע של 80 לפחות בכל חוג.

 מועמדים בעלי תואר ראשון, שאינו באחד מתחומי החינוך, יידרשו ללמוד קורסי השלמה. הקורסים והיקפם ייקבעו על-ידי הוועדה לתואר שני, בהתאם לרקע האקדמי של המועמד.

בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו להיבחן בבחינה בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה.

בוגרים ממוסדות להשכלה גבוהה מאוניברסיטאות בחוץ לארץ, או שלוחותיהן בארץ הפועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, ידרשו לעמוד בהצלחה בבחינת ה- GRE, או בהשלמה במסגרת תואר ראשון.

ציון של 80 לפחות במבחן הכניסה החוגי באנגלית.

הנחיות ותאריכי בחינות הכניסה באנגלית מופיעים באתר ההרשמה

העברת קורות חיים מקוצרים.

מענה על שאלון מובנה.

ראיון אישי במידת הצורך.

מוסמכי התוכנית לחקר החינוך האלטרנטיבי

מוסמכי התוכנית מהווים את חוד החנית בהובלת חינוך אלטרנטיבי במערכות חינוכיות, קהילתיות, ארגוניות או ממשלתיות, או מעורבים במחקרים חדשניים ופורצי דרך העוסקים בהיבטים שונים של החינוך האלטרנטיבי.

מוסמכי ההתמחות במוח למידה וחינוך במסגרת התוכנית לחקר החינוך האלטרנטיבי

מוסמכי ההתמחות יוכלו לתרום לפיתוחן של תכניות במשרד החינוך או בגופים חינוכיים אחרים בשדה המבוססות על ראיות מחקריות לשיפור איכות החינוך וההוראה לפרטים ולאוכלוסיות. יוכלו לתת מענה למורים ולמורות אשר מבקשים להתקדם ולהתמחות בערוץ המחקרי ביקורתי. ביצוע מחקר בתחום של קוגניציה ומדעי המוח, התעמקות בסוגיות חינוכיות ספציפיות, המקדמות איכות ההוראה.

מוסמכי התוכנית לטכנולוגיות בחינוך

מוסמכי התוכנית משתלבים במגוון תחומי תעסוקה, לדוגמה: קריירה אקדמית בתחום של טכנולוגיות חינוכיות; הוראה במוסדות להשכלה גבוהה, במכללות למורים, וכן בבתי-ספר שמלמדים נושאים הקשורים לטכנולוגיות חינוכיות; הנחיה, ריכוז והדרכה בתחום טכנולוגיות חינוכיות מתקדמות במערכות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות; עבודה במחלקות הדרכה של ארגונים, כגון תעשיות הידע (תעשיות הי-טק); פיתוח תוכנות, משחקים ולומדות חינוכיים; עיצוב ופיתוח סביבות לימוד והדרכה מתוקשבות; ייעוץ לקובעי המדיניות בדרג המקומי-קהילתי, בדרג המקומי-קהילתי ובדרג הארצי.

מוסמכי ההתמחות בפיתוח פדגוגי של מערכות חינוך

מוסמכי ההתמחות משתלבים במערכות חינוך פורמליות (כגון, משרד החינוך, סוכנות יהודית, רשויות מקומיות, בתי ספר) ומערכות חינוך בלתי פורמליות (כגון, מתנ"סים, תנועות נוער) בתחומי הפיתוח של תוכן פדגוגי.