בטיחות ביולוגית

מחלקת בטיחות   בטיחות ביולוגיתגורמי הסיכון הביולוגיים במעבדה כוללים מחוללי מחלות מדבקות, תרביות תאים מותמרים וחיות מעבדה.הפתוגנים עלולים לחדור לגוף דרך הפה, דרכי הנשימה, העור וריריות העיניים.הסיכון להידבקות במעבדה קשור לגורם…

להמשך קריאהבטיחות ביולוגית

גזים דחוסים וחומרים קריאוגניים

מחלקת בטיחות גזים דחוסים וחומרים קריאוגניים שימוש בגזים דחוסים במסגרת העבודה במעבדות נעשה שימוש נפוץ בגזים דחוסים שונים אשר יש להם סיכונים שונים: סיכון כימי -אינרטי, נטול סיכון כימי (הליום,…

להמשך קריאהגזים דחוסים וחומרים קריאוגניים

קישורים שימושיים

מחלקת בטיחות קישורים שימושיים בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפויות,כימיות וביולוגיות התשס"א-2001 בטיחות במעבדות כימיות מדריך סיכונים לעובדות בהריון ומניקות

להמשך קריאהקישורים שימושיים

עבודה במנדף כימי

מחלקת בטיחות עבודה במנדף כימיכללי:המנדף מהווה אמצעי מיגון סביבתי בכרכי במעבדה ומטרתו להגן על העובד בעת עבודתו עם חומרים ותהליכים מסוכנים ובאירועים בלתי צפויים.המנדף מונע חשיפה  על ידי הפרדה פיזית…

להמשך קריאהעבודה במנדף כימי

עבודת נשים

מדריך הסיכונים בעבודה לנשים בהריון ומניקות יצא לאור על ידי מרכז המידע והאינטרנט של המוסד לבטיחותוגיהות. מטרתו הוא מתן מידע, דגשים כלליים והכוונה בטיחותית לעובדותבהריון ולמעסיקיהן, על מנת ששגרת עבודתה…

להמשך קריאהעבודת נשים

מועצת בטיחות

מועצת הבטיחות באוניברסיטת חיפה הינה גוף המשמש כוועדת בטיחות כמוגדר בחוק ארגון פיקוח על העבודה.   הרכב המועצה: נציגי העובדים, נציגי הנהלת האוניברסיטה, נציג סטודנטים, מנהל אגף הביטחון והבטיחות מנהל…

להמשך קריאהמועצת בטיחות

עבודות קבלנים

קבלנים ספקים ונותני שירותים העובדים בשטחי האוניברסיטה ובחצריה, או בשטחים המוחזקים על ידה, אחראים לנושאי הבטיחות בתחומי פעילויותיהם.קבלנים לא יחלו עבודתם בשטח האוניברסיטה לפני שקיבלו הרשאת עבודה והדרכות ע"י מחלקת…

להמשך קריאהעבודות קבלנים

בריאות תעסוקתית

בדיקות עובדים:מחלקת הבטיחות בשיתוף עם אגף משאבי אנוש דואגת לביצוע בדיקות לעובדים והפנייתם לרופא תעסוקתי וכל זאת בהתאם לסיכון לו הם נחשפים בעבודתם.הבדיקות הרפואיות התקופתיות הן בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה…

להמשך קריאהבריאות תעסוקתית

עובד חדש

עובד חדש מתבקש במסגרת  תהליך קליטתו באוניברסיטה למלא טופס "הצהרת בריאות" – מילוי הטופס הינו חובה. בהמשך עבודתו באוניברסיטה יתכן ויופנה לביצוע בדיקות פיקוח תקופתיות וזאת באם הוא עוסק בסוג עבודה המחייבת…

להמשך קריאהעובד חדש